Phật Giáo

Công văn trả lời tổ chức Traffic International tại Việt Nam

Thứ năm, 27/03/2016 | 15:24

Ngày 21/03/2016, Ban TTTT T.Ư GHPGVN nhận được Công văn số 213/CV-Traffic của Văn phòng Dự án Tổ chức Traffic International tại Việt Nam về việc Hỗ trợ Chia sẻ chiến dịch Truyền thông Chí nhằm Giảm thiểu sử dụng sừng tê giác trong cộng đồng xã hội nói chung và cộng đồng các tôn giáo nói riêng.

 
Theo Nội dung Công văn gửi Ban TTTT T.Ư, Văn phòng Traffic tại Việt Nam (Traffic) đã giới thiệu là tổ chức phi lợi nhuận trên thế giới hoạt động trên phạm vi toàn cầu nhằm bảo vệ động, thực vật hoang dã. Nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giúp bảo vệ môi trường, động vật hoang dã, Văn phòng Traffic tại Việt Nam phối hợp với Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF), Tổ chức Bảo vệ Tê giác, Chính phủ Anh và công ty Intelligentmedia đang triển khai thực hiện một chương trình truyền thông thay đổi hành vi để hạn chế sử dụng sừng tê giác tại Việt Nam… 

Với vai trò và vị trí của Ban TTTT T.Ư GHPGVN trong việc truyền thông các giá trị cao quý của đạo Phật trong việc bảo vệ môi trường sinh thái. Văn phòng Traffic tại Việt Nam đã có công văn kính đề nghị quý Ban cho phép lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về trách nhiệm xã hội của mỗi doanh nghiệp, doanh nhân trong đó có trách nhiệm bảo vệ các loài động vật hoang dã và môi trường vào trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Ban TTTT T.Ư GHPGVN. 

Trên cơ sở thông tin do Traffic cung cấp, Ban TTTT T.Ư GHPGVN đồng ý phối hợp với Văn phòng Dự án Tổ chức Traffic International tại Việt Nam:
 
- Đưa nội dung chiến dịch truyền thông Chí vào các bài giảng tại một số chùa; đề nghị các chùa lồng ghép thông tin của chiến dịch Chí vào các bài giảng và các hoạt động khác.

- Cùng soạn thảo bộ tài liệu về chiến dịch Chí sao cho phù hợp với những hoạt động truyền thông của Phật giáo để tuyên truyền tới các phật tử và các đạo tràng trên cả nước.

- Tuyên truyền nội dung của chiến dịch Chí trên các ấn phẩm truyền thông của Ban TTTT và của GHPGVN.

Ban TTTT T.Ư GHPGVN
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z