Phật Giáo

Cư sĩ Penpa Tsering được bổ nhiệm đại diện Tây Tạng ở Washington

Thứ năm, 09/05/2016 | 08:28

Thứ Bảy, ngày 07/05/2016, trong cuộc chia sẻ với với các báo giới truyền thông, Cư sĩ Penpa Tsering, Chủ tịch Quốc hội Chính phủ Tây Tạng lưu vong bày tỏ niềm vui của mình tại cuộc hẹn, Đại diện Văn phòng Chính phủ Tây Tạng lưu vong tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ.

 
Cư sĩ Penpa Tsering nói: “Trong thời gian bầu cử và sau khi bầu cử lãnh đạo Chính phủ Tây Tạng lưu vong, tôi đã liên tục bày tỏ mong muốn để tiếp tục cống hiến cho cộng đồng, có hoặc không có trong hàng ngũ lãnh đạo Chính phủ Tây Tạng lưu vong.

Tôi chấp nhận cuộc hẹn của Kashag (Nội các Kashag của Tây Tạng) với sự cống hiến và niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của những nỗ lực thống nhất. Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn Kashag trao cơ hội cho tôi, để được phục vụ như là một Đại diện của một trong những Cộng đồng Tây Tạng lưu vong lớn nhất.

Tôi mong muốn được làm việc với Cộng đồng người Tây Tạng tỵ nạn lưu vong và những người ủng hộ Tây Tạng tại Bắc Mỹ. Hiện có một số lĩnh vực quan trọng để tập trung, bao gồm giáo dục các thế hệ Tây Tạng về nền Văn hóa và truyền thống phong phú của Tây Tạng, nâng cao vai trò của các Viện Phật giáo Tây Tạng ở Bắc Mỹ như là một Trường Phật học Phật giáo Tây Tạng cho người Tây Tạng và huy động sự hỗ trợ của Chính quyền Hoa Kỳ & Canada”.

Buổi sáng ngày 07/05/2016, Kashag (Nội các Kashag của Tây Tạng) ban hành một Thông tư công bố việc bổ nhiệm Cư sĩ Penpa Tsering, Chủ tịch Quốc hội Chính phủ Tây Tạng lưu vong, là Đại diện mới của Văn phòng Chính phủ Tây Tạng lưu vong tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ. 

Cư sĩ Penpa Tsering sẽ chịu trách nhiệm từ ngày 01/07/2016, hoặc khi các tài liệu cần thiết được ban hành bởi Chính phủ Hoa Kỳ, Thông tư đã nêu.

Thích Vân Phong (Nguồn: VP Chính phủ Tây Tạng lưu vong)
Thích Vân Phong
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z