Phật Giáo

Cúng chay

Thứ năm, 18/07/2013 | 16:40

Cúng kiến khuyên người chớ sát sinh/Sao mà giết vật lại cho đành/Thú kia cũng muốn cùng ta sống/Sao nỡ đoạn lòng hỡi chị anh

Xưa kia cúng mặn lỗi lầm thay
Nay giác ngộ rồi đổi cúng chay
Dưa muối tương rau tuy đạm bạc
Cơm canh bánh trái thỏa lòng ngay

Trước thành quả phúc oan không báo
Sau giữ lòng nhơn nghiệp khỏi vay
Theo hạnh từ bi chơn Phật hiện
Tâm thành từ thiện kiến Như Lai.

 Mâm cúng chay (ảnh minh họa)

Cúng kiến khuyên người chớ sát sinh
Sao mà giết vật lại cho đành
Thú kia cũng muốn cùng ta sống
Sao nỡ đoạn lòng hỡi chị anh

Chay lạt chung lòng thương chúng loại
Sạch trong chứa đức giữ tâm lành
Thương đời Phật để lời trao dạy
Muốn thoát luân hồi chớ sát sinh.

Cái Bè, ngày 24 tháng 5 năm Quý Tỵ (2013)
Huệ Nhàn

Huệ Nhàn
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z