Tag: cúng dàng

Bố thí và cúng dường như thế nào cho đúng?

Nhiều người thắc mắc mỗi khi đến chùa thường nghe quý Tăng Ni và đồng đạo nhắc đến là phải nên bố thí cúng dường để được phước đức về sau. Nhưng gia cảnh không mấy khá giả làm chỉ vừa đủ ăn thì bố thí và cúng dường sao cho đúng?
09:34 11/12/2019

Ăn chay trường nhưng cúng dàng sữa bò cho bệnh nhân thì có bị phạm giới không?

Con là một Phật tử ăn chay trường. Con thành lập một nhóm từ thiện hay đi phát sữa cho bệnh nhân. Vì là người ăn chay nên con nghĩ tới sữa Fami (là sữa làm từ đậu nành) để tặng cho bệnh nhân. Nhưng qua một thời gian con thấy: "Bệnh nhân ít người uống, thường mang cho và họ uống loại khác".
09:45 25/06/2019

Nghèo thì làm sao để bố thí và cúng dường?

Mỗi khi đến chùa tôi thường nghe quý Tăng Ni và đồng đạo nhắc đến là phải nên bố thí cúng dường để được phước đức về sau. Nhưng gia cảnh tôi không mấy khá giả làm chỉ vừa đủ ăn thì làm sao mà có tiền để bố thí cúng dường?
14:27 27/05/2019