Phật Giáo

Cuộc đời và hành trạng Thiền sư Thích Thanh Từ

Thứ năm, 16/06/2016 | 12:50

"Có, thì có tự mảy may / Không, thì cả thế gian này cũng không"/Hai Ngài một thể viên dung/Thanh Từ - Nhất Hạnh sánh cùng chi ai

Ngài sinh ra để kế thế Sơ Tổ Nhân Tông
Ngài hiện thân để khôi phục Thiền tông Việt Nam
Phật giáo Việt Nam có Thiền phái Trúc Lâm
Rạng rỡ huy hoàng gần ngàn năm lịch sử
Ngài sinh ra để chấn tích hưng long nghiệp Tổ
Ngài hiện thân để giương trượng chống đỡ Thiền môn
Phật giáo Việt Nam có sắc thái ửng son
Có một chỗ đứng đường đường giữa thiên hà hoàn vũ
Mỗi dân tộc có đặc trưng của dân tộc
Mỗi quốc gia có biểu tượng của quốc gia
Phật giáo Việt Nam sáng tỏa châu pha
Hà cớ phải chạy theo học đòi vay mượn
Hai ngàn năm lịch sử
Tiếng chuông ngân muôn thuở
Hai ngàn năm huy hoàng
Tiếng trống lộng thiên thu
Nhìn xem vũ trụ thái hư
Việt Nam Phật giáo đã dư sắc màu
Nhìn xem lịch sử trước sau
Việt Nam Phật giáo hỏa châu sáng ngời
Kinh qua thế thế thời thời
Bao bậc Thạch trụ tuyệt vời siêu phương
Kinh qua tuế nguyệt phong sương
Bao bậc Long tượng phi thường tuyệt luân
Thế kỷ hai mươi, đầu thế kỷ hai mươi mốt
Phật giáo Việt Nam phan duyên nối kết
Trong nước thì có Thiền sư Thanh Từ
Ngoài nước thì có Thiền sư Nhất Hạnh
 
Tôi bỗng nhớ câu:
"Như hổ thêm sừng"
"Như chim thêm cánh"
Hổ thêm sừng để sơn lâm, ngàn đời rúng động
Chim thêm cánh để không trung, muôn thuở tung bay
Ngài Thanh Từ tích trượng vung tay
Ngài Nhất Hạnh siêu luân khai phóng
Trong nước ngoài nước
"Có", "Không" hiệp chưởng
Ngoài nước trong nước
"Không", "Có" tương dung

Lại bỗng nhớ câu:
"Nếu ngày về thấy khung trời đổ nát
Thì tìm em nơi tận đáy hồn anh"
Mây trời ửng giọt long lanh
Ngân sương ngưng đọng trên cành tầm không
Ô hay bóng núi nghiêng sông
Nhìn trông núi núi sông sông là gì
Nhận chân đừng nói năng chi
Khứ lai nào hỏi đến đi bao giờ
Tỉnh rồi đừng hỏi giấc mơ
Còn mơ cứ hỏi vật vờ chiêm bao
Lại bỗng nhớ câu:
"Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai"
Hai Ngài tuy một mà hai
Tuy hai mà một kết đài hữu dư
Hai Ngài Nhất Hạnh - Thanh Từ
"Niêm hoa vi tiếu" mỉm cười thế thôi
Hai Ngài sáng đạo đẹp đời
Có Không hiện hữu, trong ngoài tồn sinh
Hiển nhiên như bóng theo hình
Hoa mai vốn sẵn đầu đình trỗ bông
Tôi xin viết đôi dòng
Như nước đổ về sông
Muôn sông về biển cả
Tôi quê mùa gốc rạ
Đâu có mấy ngôn từ
Dẫu cho ngàn con chữ
Chỉ muôn một mảy may
Dạ vâng
"Có, thì có tự mảy may
Không, thì cả thế gian này cũng không"
Hai Ngài một thể viên dung
Thanh Từ - Nhất Hạnh sánh cùng chi ai
Đình tiền tạc dạ chi mai
Việt Nam Phật giáo liên đài ngát hương
Ba ngôi Tam Bảo chơn thường
Việt Nam Phật giáo tư lường nhập lưu
Ngàn năm hiện hữu Vô ưu
Muôn năm trụ vũ hoa cười độ sinh.
 

PL.2560, vào Hạ Bính Thân 2016
TNT Mặc Giang
Mặc Giang
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z