Phật Giáo

Đà Nẵng: Cáo phó Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Minh

Thứ năm, 29/10/2014 | 08:36

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thâu thần viên tịch vào lúc 15 giờ 50 phút ngày 28 tháng 10 năm 2014 (ngày 5 tháng 9 nhuận năm Giáp Ngọ) tại chùa Nam Hải, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2014
                -                                                 -

CÁO PHÓ

-Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN
-Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng
-Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận Liên Chiểu
-Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:
 
Trưởng lão Hòa thượng THÍCH VIÊN MINH

-Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam
-Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp.Đà Nẵng
-Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận Sơn Trà
-Nguyên Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN Tp.Đà Nẵng
-Nguyên Chánh đại diện Phật giáo quận Sơn Trà
-Nguyên Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Sơn Trà
-Trú trì chùa Nam Hải, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thâu thần viên tịch vào lúc 15 giờ 50 phút ngày 28 tháng 10 năm 2014 (ngày mồng 5 tháng 9 nhuận năm Giáp Ngọ) tại chùa Nam Hải, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng

* Trụ thế: 93 năm
* Hạ lạp: 66 năm

- Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 14 giờ 00, ngày 29 tháng 10 năm 2014 (ngày mồng 06 tháng 9 nhuận năm Giáp Ngọ).

- Kim quan Trưởng lão Hòa Thượng được tôn trí tại Chùa Nam Hải, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng.

- Lễ viếng bắt đầu từ lúc 08 giờ 00 ngày 30 tháng 10 năm 2014 (ngày mồng 07 tháng 9 nhuận năm Giáp Ngọ).

- Lễ truy điệu được cử hành lúc 07 giờ 00 ngày 03 tháng 11 năm 2014 (ngày 11 tháng 9 nhuận năm Giáp Ngọ), sau đó cung tiễn kim quan Trưởng lão Hòa thượng Trà tỳ tại Trung tâm hỏa táng An Phước Viên, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang; Xá lợi của Trưởng lão Hòa thượng được nhập Bảo tháp tại chùa Nam Hải, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Nay Cáo phó

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. ĐÀ NẴNG & MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC LỄ TANG


HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN NHƠN
Q. Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z