Phật Giáo

Đà Nẵng: Chương trình lễ hội Quán Thế Âm năm 2013

Thứ năm, 24/03/2013 | 20:21

Lễ Thượng phan, thượng kỳ; Các GĐPT và Đạo tràng vân tập về Lễ hội. Địa điểm: Trong khu vực lễ hội

CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC

LỄ HỘI QUÁN THẾ ÂM - NGŨ HÀNH SƠN NĂM 2013

Từ ngày 28, 29 & 30/3/2013 (nhằm ngày 17, 18 & 19 tháng 2 Âm lịch)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

ĐỊA ĐIỂM

CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN

NGÀY 29/3/2013 (18/02 Âm lịch)

08h00

Lễ Thượng phan, thượng kỳ; Các GĐPT và Đạo tràng vân tập về Lễ hội.

Trong khu vực lễ hội

- BTC Lễ hội

- TT. Thích Huệ Vinh

- Chùa Quán Thế Âm

- Các GĐPT và Đạo tràng trong thành phố.

09h30 đến 11h00

- Triển lãm tranh, ảnh về du lịch và thắng cảnh Ngũ Hành Sơn

- Khai hội hô hát bài chòi Khu V

Cổng phía Tây danh thắng Ngũ Hành Sơn

- Ông Nguyễn Hữu Chiến

- Ông Đoàn Ngọc Độ

- Ông Nguyễn Đình Thư

- BQL du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn

- CLB bài chòi Sông Yên.

13h30 đến 15h30

- Khai mạc trại GĐPT, các Đạo tràng

 

- Giao lưu thơ nhạc - Đặc san lễ hội và triển lãm thư pháp chủ đề “Nguyên Xuân”

 

Khuôn viên chùa Quán Thế Âm

- Ông Ngô Khôi

- Ông Nguyễn Hữu Chiến

- Đại đức Thích Thông Đạo

- Ban Đại diện Phật giáo Quận NHS.

- Các đạo tràng, GĐPT trong thành phố.

- Ban thư pháp chùa Quán Thế Âm và các nhóm thư pháp trong, ngoài thành phố

- Các CLB thơ trong và ngoài thành phố.

PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z