Phật Giáo

Đà Nẵng: Hội nghị các chức sắc tôn giáo

Thứ năm, 22/04/2015 | 17:50

Chiều ngày 22/04/2015 tại Hội trường UBND Tp.Đà Nẵng, thường trực UBMTTQVN Tp.Đà Nẵng, đã phối hợp cùng Ban Dân vận, Sở VHTT & DL, Ban Tôn giáo Tp.Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” trong các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Thành phố.

Chư tôn đức tăng, ni, trú trì các chùa, tự viện trên địa bàn Tp.Đà Nẵng cùng các chức sắc tôn giáo bạn đã về tham dự Hội nghị.
 
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBMTTQVN Tp.Đà Nẵng đã đọc diễn văn khai mạc Hội nghị, qua đó ông cho biết: Để năm văn hóa văn minh đô thị Đà Nẵng được thành công ngoài các biện pháp chế tài, thực hiện các thiết chế văn hóa, cần có sự quan tâm của các chức sắc tôn giáo để lồng ghép trong các chương trình tu học phổ biến đến người có đạo và đồng bào phật tử những thiết chế mới quy định trong ứng xử văn hóa, những điều không nên làm như dán quảng cáo, rao vặt, chèo kéo khách du lịch, lấn chiếm vĩa hè, lòng lề đường, ông khẳng định đồng bào các tôn giáo là một bộ phận không thể tách rời trong khối đại đoàn kết dân tộc, vai trò tuyên truyền, giáo dục có ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng dân cư"

Ông Nguyễn Hữu Chiến - Phó Giám đốc Sở VHTTDL đã giới thiệu 7 nội dung căn bản của thiết chế văn hóa vừa được UBND Tp.Đà Nẵng ban hành đồng thời ông thông tin một số tình hình căn bản đến toàn thể Hội nghị.
 
 
Hòa thượng Thích Chí Mãn thay mặt BTS PGVN Tp.Đà Nẵng phát biểu nêu lên tinh thần ủng hộ các chủ trương của Thành ủy và UBND thành phố trong xây dựng năm văn hóa, văn minh đô thị 2015 tại Tp.Đà Nẵng, Hòa thượng cũng đã đóng góp nhiều sáng kiến giúp nâng cao nhận thức trong đạo đức, lối sống cho người dân theo truyền thống của ông bà ta từ xưa đến nay, góp phần thực hiện tốt những Nghị quyết, kế hoạch của Ban chỉ đạo đề án do lãnh đạo Thành phố đề ra.
                                                                                     
Thanh Nam
Thanh Nam
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z