Phật Giáo

Đà Nẵng: Khóa tu Bát quan trai giới của phât tử quận Hải Châu

Thứ năm, 15/09/2014 | 14:04

Sáng ngày 20/08/Giáp Ngọ (13/09/2014) Đạo tràng phật tử quận Hải Châu đã vân tập về chùa Pháp Lâm, số 574 đường Ông ích Khiêm, quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng để thọ trì Bát quan trai giới trong một ngày một đêm, thực hành và giữ gìn 8 giới của hàng Bồ tát tại gia.

 Phật tử tham dự khóa tu tại chính điện chùa Pháp Lâm
TT.Thích Quảng Tâm - Phó ban Văn hóa PG Tp.Đà Nẵng đã đăng lâm truyền giới đến hơn 120 giới tử, các giới tử đã trang nghiêm đọc lời phát nguyện, trong một ngày, một đêm giữ gìn các giới không sát hại, không nói dối, không tà hạnh, không lấy của không cho, không dùng chất gây nghiện, không xem diễn xướng, múa hát, không nằm giường cao và không ăn phi thời, Thượng tọa chủ lễ đã hướng dẫn đạo tràng phát nguyện trang nghiêm và lễ lạy thanh tịnh mỗi điều giới tử thọ nhận, Chư tăng bổn tự cùng các phật tử trong ban giám tự đã hướng dẫn đạo tràng tụng kinh, niệm danh hiệu Phật, trì chú Đại Bi, kinh hành và làm lễ  cúng ngọ, qúa đường.

Chiều cùng ngày Thượng tọa chủ lễ đã có thời pháp thoại với chủ đề “Kinh nghiệm tu học của người phật tử tại gia”

Toàn thể phật tử đã sôi nổi tham gia pháp đàm, thực hành công phu chiều, tọa thiền và kinh hành niệm Phật, tập trung về chánh điện, hồi hướng công đức kết thúc một ngày thọ Bát quan trai giới tại chùa Pháp Lâm theo định kỳ hàng tháng.

Thanh Nam
Thanh Nam
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z