Phật Giáo

Đà Nẵng: Lễ cầu siêu đồng bào tử nạn, chiến sĩ trận vong tại chùa Nam Định

Thứ năm, 12/08/2014 | 16:48

Trong các ngày 15-17/07/Giáp Ngọ (10-12/08/2014) chùa Nam Định (đường Núi Thành, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng) đã tiến hành cầu siêu, chẩn tế âm linh cô hồn, các Anh hùng liệt sĩ, tiền bối hữu công...

Trong các ngày 15-17/07/Giáp Ngọ (10-12/08/2014) chùa Nam Định (đường Núi Thành, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng) đã tiến hành cầu siêu, chẩn tế âm linh cô hồn, các Anh hùng liệt sĩ, tiền bối hữu công đặc biệt trong đó có linh vị của 135 đồng bào bị lính Đại Hàn sát hại ngày 24 tháng Giêng năm Mậu Thân tại làng Hà My Trung xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam được thân nhân những người quá cố ghi danh cầu siêu độ nhân mùa Vu Lan năm nay.
Chư Tôn đức Ban Kinh Sư chẩn tế
ĐĐ.Thích Phước Niệm đến từ Thừa Thiên Huế làm Chủ sám đàn tràng, Ban kinh sư do các ĐĐ.Thích Đạo Hạnh, Thích Tịnh Chơn, Thích Nghiêm Quảng và Chư tăng Tp.Đà Nẵng đăng đàn cầu siêu, chẩn tế theo nghi thức truyền thống Phật giáo Đại Thừa.

Trước đó các nghi lễ Thượng tràng phan, cáo sơn thủy, cung thỉnh Tiêu Diện Đại sĩ, Long Thần, Hộ Pháp cung tiến bách tánh Chư hương linh, tuyên sớ điệp, cung tiến ngoại đàn đã diễn ra trang nghiêm.
Phật tử vân tập nghe pháp thuyết linh
Đông đảo đồng bào phật tử và thân nhân các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn đã đến dâng hương, hộ niệm.

Sau ba ngày diễn ra, Lễ cầu siêu, chẩn tế tại chùa Nam Định đã hoàn mãn cùng với tấm lòng các phật tử phát tâm phóng sinh đăng nguyện cầu quốc thái dân an, đất nước hòa bình, chúng sanh an lạc.

Thanh Nam
Thanh Nam
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z