Phật Giáo

Đà Nẵng: Lễ cầu siêu, pháp hội trai tăng tại chùa Phổ Hiền

Thứ năm, 23/03/2016 | 16:39

Trong ba ngày 21 đến 23/03/2016 (13 đến 15/02/Bính Thân) Chùa Phổ Hiền, Đà Nẵng đã tổ chức Đại Lễ Cầu Siêu, Bạt độ, Chẩn tế và Pháp hội Cúng dường Trai Tăng nguyện cầu âm siêu, dương thới, đất nước vinh quang, đạo pháp trường tồn, chúng sanh an lạc.

Chứng minh và hành đàn cùng Pháp hội có Chư tôn HT.Thích Từ Tánh, HT.Thích Huệ Thường đồng Phó BTS PGVN Tp.Đà Nẵng; HT.Thích Trí Viên, Trưởng BTS PG Quận Sơn Trà; Chư tôn Thượng tọa Qúy Ni trưởng, Ni sư cùng Ban Kinh Sư do ĐĐ.Thích Thông Đạo, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS PGVN Tp.Đà Nẵng làm chủ sám đàn tràng và đạo hữu phật tử, thân nhân của 1200 bài vị chư anh linh ghi danh cầu nguyện tại pháp đàn.
ĐĐ.Thích Thông Đạo chủ sám niêm hương
Ngày 21/03/2016, BTC buổi lễ đã cung thỉnh Chủ Sám cùng Ban kinh sư quang lâm khai kinh, hưng tác thượng phan, Cung thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ, cung tiến nội, ngoại đàn, chư Anh linh tiền bối, hữu công, Anh linh các Anh hùng Liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, các thai nhi vô danh, sút sổ, cùng bách tánh chư hương linh.

Ngày 22/03/2016, Ban kinh sư tiến hành các nghi thức phúng tụng Đại thừa kinh chú, trưa tiến hành lễ cúng ngọ, cúng chúc thực, chiều HT.Thích Trí Viên thuyết pháp độ linh, Ban kinh sư  hành khoa, bạt độ, chèo đò, vớt vong, giải oan đoạn nghiệp.
 Đại đức Thích Tịnh Chơn cung tuyên sớ điệp
Sáng ngày 23/03/2016 đạo tràng phật tử do Ni sư Thích Nữ Hạnh Tâm, trụ trì nhà chùa hướng dẫn đã tác bạch thỉnh sư, cung thỉnh Chư Tôn HT chứng minh cùng chư TT, ĐĐ Tăng, Qúy Ni trưởng, Ni sư quang lâm Pháp hội cúng dường Trai Tăng.

Sư cô Thích Nữ Minh Hiền, tri sự chùa Phổ Hiền đã tác bạch duyên sự, thay mặt bổn tự dâng tâm thành cúng dường lên ba ngôi Tam Bảo, vật thực, tịnh tài nhằm hồi hướng phước báu đến Cửu huyền thất tổ, bách tánh chư hương linh được siêu sinh, gia đình phật tử an lạc, cát tường trong năm mới Bính Thân 2016.

HT.Thích Trí Viên ban đạo từ tán thán công đức đạo tràng, phật tử bổn tự đã trang nghiêm tiến hành ba ngày Lễ, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ đến toàn thể các phật tử được an lạc, cát tường và tinh tấn tu học, hộ trì chánh pháp.
Hòa thượng Thích Trí Viên ban đạo từ
Lễ Quá đường trong pháp hội trai tăng
Buổi lễ quá đường đã diễn ra trang nghiêm vào trưa cùng ngày, Buổi chiều chủ sám cùng chư tăng ban kinh sư đăng đàn, chẩn tế, đến 17h00 cùng ngày lễ tạ hoàn mãn kết thúc.

Thanh Nam
Thanh Nam
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z