Phật Giáo

Đà Nẵng: Lễ tác pháp tự tứ tại trường hạ chính Phổ Đà

Thứ năm, 16/08/2016 | 15:00

Sáng ngày 14/07/Bính Thân (16/08/2016) tại chánh điện chùa Phổ Đà số 340 đường Phan Châu Trinh 9 Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng) đã trang nghiêm diễn ra lễ tác Pháp Tự Tứ của Chư tôn đức trong ban TT BTS PGVN TP, BTS PGVN các quận, huyện cùng Chư tăng các trú xứ an cư trên địa bàn Tp.Đà Nẵng.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Chư tôn HT.Thích Như Thọ, thành viên HĐCM, Chứng minh BTS PGVN Tp.Đà Nẵng cùng Chư tôn Hòa thượng Thường trực BTS các quận, huyện.
 
Hòa thượng Thích Chí Mãn đã niêm hương, bạch Phật.

Chư hành giả an cư đã lễ Phật, thực hiện nghi thức Yết ma.
 
Đại diện ni giới thành phố, Ni trưởng Thích nữ Diệu Cảnh đã tác pháp thỉnh cầu giáo giới đại Tăng để về giới trường ni thực hiện tác pháp tự tứ, giải hạ cho Chư ni, sau ba tháng an cư.
 
Trong không khí trang nghiêm, giới trường thanh tịnh, Chư tôn đức đã đối thú tự tứ, kiểm điểm, sám hối quá trình tu học, luôn giữ gìn trang nghiêm giới đức, thân tâm an tịnh, ôn tập kinh, luật, luận theo truyền thống đức Phật chế định.
 
Sau buổi lễ tác pháp tự tứ, Chư hành giả về lại trú xứ, điểm an cư kiết hạ tại địa phương, tiếp tục cùng chư tăng đối thú tự tứ, giải hạ, tạ pháp sau ba tháng cấm túc tu học.
                                                                                       
Thanh Nam
Thanh Nam
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z