Tag: Đại đức Thích Chúc Kiểm

Vị chân sư ở ngôi chùa hẻo lánh

Nhìn ngôi chùa Bắc Lãm (xã Minh Tiến, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) khá bề thế đang chuẩn bị những khâu cuối cùng để hoàn thiện, mấy ai có thể nghĩ rằng chỉ 5 năm trước đây là ngôi chùa không thể nghèo hơn: Một túp lều tranh vách đất, nằm chơ vơ trên đỉnh đồi cọ, xơ xác.
13:07 31/07/2019