Phật Giáo

Đài Loan: Lễ Thế giới Thần Minh Triều Sơn Liên nghị hội 2014

Thứ năm, 26/12/2014 | 14:30

Thứ Năm, ngày 25/12/2014, đã diễn ra buổi Lễ Thế giới Thần Minh Triều Sơn Liên nghị hội 2014 tại Phật đà kỷ niệm Quán, Bồ đề quảng trường.

Lễ hội dưới sự chứng minh của Đại lão Hòa thượng Tinh Vân, Pháp sư Tâm Bảo trụ trì Phật Quang Sơn, đương vi Sám chủ pháp sự. Sự hiện diện của Chư tôn đức trụ trì các tự viện, chư tăng, ni, phật tử Đài Loan cùng hơn 50 nghìn người, đồng xướng tụng Phật Bảo Tán.

Đại lão Hòa thượng Tinh Vân cung tuyên Thần minh Hộ pháp Tín giả kỳ nguyện văn, Tịnh tại hồi loan nghi thức, và cấp Cờ Cửu phẩm Liên hoa để trang nghiêm Lễ hội. 
 
Âm vang pháo nổ các địa điểm chào mừng Lễ hội, hàng vạn người vui nhộn, một số người vẫy tay trong không khí đầy sinh động.

Pháp sư Tâm Bảo nói: “Đền thờ Thần Minh, trẻ em Thiên Chúa giáo từ khắp nơi trên thế giới, chúng tham gia với tâm thuần thành. Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc dung hợp các tôn giáo, nhằm giảm rào cản sự kiện tôn giáo. Qua giao lưu với tôn giáo, tôi cảm nhận tâm của chư Phật đối với các vị Thần Minh bình đẳng vô sai biệt, sinh khởi tự tại, trí tuệ và hạnh phúc.

Quý vị đến đây để ủng hộ Lễ hội Thế giới Thần Minh Triều Sơn Liên nghị hội 2014 thành công viên mãn. Thần minh liên nghị hội, đại biểu tôn giáo dung hợp. Nhưng cũng có ý kiến của Đại lão Hòa thượng Tinh Vân để hướng dẫn hội nhập tôn giáo hiểu biết lẫn nhau, tầm quan trọng của sự hòa hợp tôn giáo rất đáng biểu dương. Tất cả chúng ta thông qua sự đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, đó cũng là một công đức lớn.  
 
Tôn giáo là trụ cột của người dân, mà còn làm cho sự ổn định xã hội và là sức mạnh của sự hài hòa. Từ sự đoàn kết tôn giáo, hòa hợp xã hội và hơn nữa để đạt được hòa bình thế giới. 

Hằng năm các Tôn giáo lớn đều chia sẻ trong tình hữu nghị, truyền thông, có thể sử dụng như một lực lượng góp phần ổn định xã hội”.

Khi Thần minh hồi loan, trên bầu trời mây đen không ngừng vần vũ, bỗng nhiên sáng rực. Đại lão Hòa thượng Tinh Vân nói rằng: 

“Các vị Thần minh thừa gió mây mà đến, khi hồi loan thì các vị Thần minh cũng thừa gió mây mà đi”.

Bồ đề quảng trường tập hợp hơn một nghìn gia cung miếu, hơn hai nghìn tôn tượng Thần Minh, hơn 50 nghìn người dân phật tử.

Ngưỡng vọng các vị Thần minh ban phúc lành cho nhân dân bách tính an cư lạc nghiệp. 

Thích Vân Phong
Thích Vân Phong
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z