Phật Giáo

Đài Loan: Pháp hội Kỳ phúc Thiền Tịnh cộng tu 2015

Thứ năm, 31/03/2015 | 10:34

Hôm Chủ Nhật, 29/03/2015, Phật Quang Sơn và Quốc tế Phật Quang hội đồng tổ chức “Pháp hội Kỳ phúc Thiền Tịnh cộng tu 2015, Pháp hội gồm 9 vị Pháp sư chủ trì và chư tăng các nơi như Bành Hồ, Đài Đông, Đài Nam, Cao Hùng, hơn 100 vị Pháp sư, gần 30 nghìn người đồng hiến đăng kỳ phúc.

 
Sự hiện diện của ông Nhan Thuần Tả, Phó Thị trưởng Đài Nam; bà Tăng Tư Văn, Cục trưởng Cục Dân chính Cao Hùng; cư sĩ Triệu Lệ Vân, Tổng Hội Trưởng Quốc tế Phật Quang Sơn hội, các vị hội nghị viên, 229 đoàn viên thanh niên Phật Quang Sơn đến tham dự Lễ hội  Kỳ phúc Thiền Tịnh cộng tu 2015.

Đại lão Hòa thượng Tinh Vân, sáng lập Phật Quang Sơn khai thị rằng: “Giải tại nhất thiết phật pháp, hành tại Thiền Tịnh cộng tu. 

Tiết xuân quý vị tham gia Thiền Tịnh cộng tu, tham thiền kết hợp với niệm Phật, niệm phục vọng niệm, thân tâm an trụ, minh tâm kiến tính. 

Mỗi năm quý vị tham gia Pháp hội Thiền Tịnh cộng tu, vun bồi Phúc đức, Trí tuệ”.
 
 
Ông Nhan Thuần Tả, Phó Thị trưởng Đài Nam cảm thấy rất hoan hỷ và ngưỡng mộ các phật sự của Phật Quang Sơn. Ông phát nguyện nhiệt tình ủng hộ mọi phật sự của Phật Quang Sơn để giúp dân chúng được tịnh hóa thân tâm, hóa giải khổ đau, tiêu trừ tai ách. 

Bà Tăng Tư Văn, Cục trưởng Cục Dân chính Cao Hùng phát biểu: “Phật Quang Sơn tiêu biểu cho tôn giáo toàn quốc, là điểm trọng yếu của sự phát triển Văn hóa Du lịch Tâm linh, phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Cao Hùng, là mốc quan trọng trong lịch sử quốc gia Đài Loan, là nhà tiên phong trong nền văn hóa Tôn giáo. 

Hy vọng Pháp hội Thiền Tịnh cộng tu sẽ mang lại hiệu quả trong việc Hộ Quốc An Dân – Tốt Đời Đẹp Đạo”.

Cư sĩ Triệu Lệ Vân, Tổng hội Trưởng Quốc tế Phật Quang Sơn hội cảm tạ chúng duyên thành tựu Pháp hội thù thắng và cảm động rằng: “Gần ba mươi vạn người tham dự Pháp hội Thiền Tịnh cộng tu là một nhân duyên quý báu, bắt đầu khai thủy Pháp hội từ năm 1992, Phật Quang Sơn luôn tổ chức Pháp hội Thiền Tịnh cộng tu hằng năm vào mùa xuân. 
 
 
Nhân dịp kỷ niệm 23 năm thành tựu Pháp hội, cảm tạ chư Phật, Bồ tát từ bi, Đại lão Hòa thượng Tinh Vân, Bi Trí song vận và tất cả những nỗ lực cho Phật sự của Phật Quang Sơn khắp nơi trên thế giới”.

Trước khi Khai mạc Pháp hội, Đội Thiên Long, Phật Quang Sơn Nam Hoa Tự, Nam Phi hiến lễ “Cát Tường”, họ có một giọng hát tuyệt vời, sự kết hợp hài hòa với múa Rồng kỹ xảo để mang lại ấp áp tình đạo hữu. tiếp theo Phật Quang Sơn Thanh niên ca vịnh đội, Nam Bình Đôn Hoàng Vũ đạo đoàn, ba đội đồng cỗ vũ cho Pháp hội tăng thêm phần trang nghiêm trọng thể.

Pháp hội do Hòa thượng Thối Cư, Hòa thượng Tâm Bồi, Phó Trụ trì Phật Quang Sơn, Pháp sư Tuệ Khai, Pháp sư Tuệ chiêu, Pháp sư Tuệ Ứng, Pháp sư Tuệ Dung, Pháp sư Tuệ Nhậm, Pháp sư Tuệ Tĩnh, Pháp sư Tuệ Hành, Pháp sư Tuệ Bách và trên 100 vị Pháp sư, 120 vị Cư sĩ Ưu Bà Tắc,Ưu Bà Di cùng Huân đàn Sái tịnh, đại chúng trì tụng Chú Đại Bi, thành tâm thỉnh Thánh, Khải cáo Thập phương, chí thành tụng niệm Hồng Danh Bảo Sám văn. Thắp sáng 20.000 ngọn nến, ánh quang minh tâm đăng tỏa sáng, tâm Từ bi Trí tuệ quang minh như nhật nguyệt trùm khắp thiên hạ, đồng nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Thích Vân Phong 
(Nhân Gian xã - Ký giả Tống Địch Cơ) 
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z