Phật Giáo

Đài Loan: Tầm vóc Hội Từ Thiện PG Từ Tế ở quy mô toàn cầu

Thứ năm, 30/05/2016 | 14:49

Đầu tháng 05/2016, tại Liên Hoa Tĩnh Tư đường, Đài Loan, các chi hội ở khắp 5 châu, từ 35 quốc gia, 450 đạo tràng của Hội trên khắp thế giới đã vân tập, 27 vạn người đã tham dự kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội.

Hình ảnh Hội thực hiện cầu nguyện phong điều vũ thuận, thế giới hòa bình:
 
Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội Từ Thiện PG Từ Tế (Buddhist Tzu Chi Merit Society) với chủ đề “Quảng bá lòng từ bi khắp hoàn vũ, kết nối lộ trình dài của tình thương từ cổ chí kim”.
 

Vân Tuyền (Nguồn: chn.tzuchi.my)
Vân Tuyền
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z