Phật Giáo

Đài Loan: Tổng thống tới chùa cầu phúc cho dân

Thứ năm, 18/08/2016 | 11:19

Ngày 11/08/2016, Nhân dịp Vu Lan Thắng hội, Tổng thống Đài Loan, Thái Anh Văn cùng đoàn lãnh đạo cao cấp Chính phủ thân lâm Phật Quang sơn Nguyệt Quang Tự, huyện Liên Hoa, cầu phúc, chúc cát tường cho bách tính địa phương. 

Pháp sư Diệu Huân, Giám Tự Nguyệt Quang Tự thay mặt Khai sơn Phật Quang Sơn Đại lão Hòa thượng Tinh Vân gửi tặng Tổng thống Thái Anh Văn quyển sách “人間佛教佛陀本懷-Nhân gian Phật giáo Phật đà Bổn hoài).

Pháp sư Diệu Huân nói: “Tổng thống Đài Loan thân lâm Nguyệt Quang Tự, cùng Tăng chúng, Bổn đạo phật tử đến tại Phật điện cầu phúc cát tường cho dân, cầu nguyện bách tính địa phương an lạc hạnh phúc, đây là phúc báo lớn lao đối với dân địa phương.  

Tổ chức của Tổ đình Phật Quang sơn, Đài Loan có hơn 200 đạo tràng (cơ sở Tự viện Phật giáo) khắp nơi trên thế giới, dưới sự lãnh đạo tối cao của Đại lão Hòa thượng Tinh Vân, Phật Quang nhân phụng hành tinh thần "Tứ cấp" (cho người niềm tin, hoan hỷ, hy vọng, phương tiện) dung nhập vào cuộc sống đời thường, dùng sức lực thực hành một cách thực tiễn, làm cho Phật pháp sinh hoạt hóa, sinh hoạt hóa Phật pháp, và “Tam hảo” (Làm điều tốt, nói việc tốt, giữ tâm tốt), tự giác làm việc Phật, rộng kết thiện duyên, tịnh hóa nhân tâm, khiến cho gia đình hòa thuận, nhân ngã hòa kính, xã hội hòa hợp, thế giới hòa bình, cùng nhau thúc đẩy đưa Phật giáo vào nhân gian.

Tuy Đại lão Hòa thượng Tinh Vân không đến vấn an Tổng thống, nhưng Ngài cũng đã chuyển lời chúc Phúc Cát tường và tặng Tổng thống quyển sách “人間佛教佛陀本懷-Nhân gian Phật giáo Phật đà Bổn hoài)”.
 
Tổng thống Đài Loan, Thái Anh Văn phát biểu: “Lai đáo Phật Quang sơn Nguyệt Quang Tự, khung cảnh linh khí trang nghiêm sung mãn, đặc biệt cảm tạ thâm ân đức Đại lão Hòa thượng Tinh Vân đã nhiều năm hoằng dương Nhân gian Phật giáo toàn hảo “qua lời Phật dạy, đáp ứng nhu cầu con người tịnh hóa thân tâm, Chân, Thiện, Mỹ. . .” lan tỏa ánh sáng Từ bi Trí tuệ Phật pháp trên khắp tứ hải ngũ châu thế giới.  

Lắng lòng những lời văn cầu nguyện của Đại lão Hòa thượng Tinh Vân, cảm thụ được tình yêu quê hương đất nước và đậm đà tình dân tộc, thấu cảm tình người tại địa phương. 

Hy vọng quốc gia an định, xã hội nhân tâm an định, đây là kỳ vọng của mỗi cá nhân cộng đồng, chính phủ thực thi chính sách nhân dân cảm thấy an toàn, ổn định và thoải mái. 

Tôi đặc biệt cảm tạ Phật Quang sơn nhiều năm hoằng pháp tịnh hóa nhân tâm, để mang lại niềm tự tin, đức tự chủ, sức mạnh cho nhân dân Đài Loan, cảm tạ thâm ân đức Đại lão Hòa thượng Tinh Vân suốt đời cống hiến cho xã hội quốc gia.

Hoa Liên địa phương sơn thủy hữu tình, quá khứ trong sự nghiệp của tôi, mỗi hành trình Liên Hoa xuất hiện với tâm trạng an lạc hạnh phúc phi thường”. 

Nữ Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh rằng: “Mặc dù Liên Hoa trưởng thành theo năm tháng, nhưng chuyến đi này rất ấn tượng và giá trị, bởi cảm thụ linh khí của địa phương này”.

Nữ Tổng thống Thái Anh Văn tán thán sinh hoạt địa phương Liên Hoa hạt giống Hạnh phúc, sơn thủy hữu tình, con người Liên Hoa thuần phác, mang lại một lực lượng hùng mạnh cho xã hội Đài Loan. Và hứa sẽ cải thiện giao thông đường bộ, huy động toàn nỗ lực để thúc đẩy việc xây dựng giao thông địa phương Liên Hoa, nâng cao phương tiện đi lại cho mọi người, nhà nhà được an vui hạnh phúc. Cuối cùng Tổng thống cầu nguyện phong điều vũ thuận, Quốc thái Dân an, Quốc gia cải cách thành  công.

Clip Video:

Vân Tuyền (Nguồn: Phật giáo Nhân gian Đài Loan)
Vân Tuyền
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z