Phật Giáo

Đăk Nông: Công tác chuẩn bị lễ kết khóa huấn luyện Anôma - Ni liên - Tuyết sơn của GĐPT tỉnh

Thứ năm, 29/01/2013 | 19:36

Phân ban GĐPT đã ổn định chuẩn bị cho các công tác tổ chức lễ kết khóa trại huấn luyện Anôma - Ni Liên - Tuyết Sơn, khóa II năm 2012. Đồng thời tổ chức đêm văn nghệ giao lưu và chào mừng lễ kết khóa cho 3 cụm: huyện Cư Jut, huyện Đăk Mil và huyện Đăk Rlấp.

Đăk Nông:  Ngày 26.01.2013, tại chùa Hoa Khai, xã Đạo Nghĩa, huyện Đăk Rlấp – Văn phòng Phật giáo huyện, diễn ra công tác chuẩn bị lễ kết khóa huấn luyện Anôma - Ni liên - Tuyết sơn của GĐPT tỉnh. 

Nhằm ôn lại kiến thức qua thời gian học tập nội khóa và ngoại khóa để cấp chứng chỉ cho các em đầy đủ tư cách của một “Đầu", "Thứ đàn", "Đội", "Chúng trưởng”, Phân ban GĐPT đã ổn định chuẩn bị cho các công tác tổ chức lễ kết khóa trại huấn luyện Anôma -
 Ni Liên - Tuyết Sơn, khóa II năm 2012.

Đồng thời tổ chức đêm văn nghệ giao lưu và chào mừng lễ kết khóa cho 3 cụm: huyện Cư Jut, huyện Đăk Mil và huyện Đăk Rlấp.


PGVN 
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z