Danh ngôn lời hay ý đẹp

Thứ năm, 28/03/2018 | 10:48

Người phật tử, phải thắng sự nhu nhược của mình do thiếu chính kiến về đạo đức sống làm người. Hãy thường xuyên soi sáng lại chính mình mà vươn lên vượt qua cạm bẫy cuộc đời.

1. Người phật tử chân chính, cương quyết phải thắng sự thiếu quyết tâm khi muốn làm việc thiện dù bị nhiều thế lực bất chính ngăn cản. Ta làm việc thiện vì đó là trách nhiệm và bổn phận của người có lòng từ bi hỷ xả.

2. Nếu ta không thể cảm thông và tha thứ cho kẻ khác thì lòng ta sẽ không bao giờ được thanh thản bởi trong tâm còn vướng mắc chuyện đã qua.

3. Người phật tử chân chính, phải thắng sự tham lam và ích kỷ của mình. Bởi do lầm chấp thân tâm này là thật ngã, mà sống đời an vui giải thoát.

4. Khi có quyền hành trong tay chúng ta có thể hủy diệt người khác chỉ cần một câu nói. Nhưng để xây dựng mọi người cùng nhau sống đời lành mạnh đạo đức, dân chủ văn minh nhiều khi phải trải qua một chặng đường dài lịch sử vài trăm năm, có khi đến cả ngàn năm.

5. Người phật tử, phải thắng sự nhu nhược của mình do thiếu chính kiến về đạo đức sống làm người. Hãy thường xuyên soi sáng lại chính mình mà vươn lên vượt qua cạm bẫy cuộc đời.
 
6. Ta nên biết đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan khiên và bất mãn, có như vậy người khác mới có thể tha thứ và chấp nhận quan điểm của mình.

7. Người phật tử chân chính, phải vượt qua chủ nghĩa cá nhân để sống bằng trái tim có hiểu biết mình vì mọi người với tinh thần vô ngã vị tha.

8. Chúng ta cùng tu học theo hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm luôn đồng hành, cùng gánh vác, cùng sẻ chia, đem niềm vui đến với mọi người và sẵn sàng san sẻ nỗi khổ niềm đau, với tấm lòng vô ngã, vị tha.

9. Người phật tử cần phải biết rằng nghèo đều là do nhân quả xấu đã gieo tạo từ trước, cộng với hiện đời không chịu làm việc tích cực, tiết kiệm và hay gian tham trộm cướp lừa lọc của người dưới nhiều hình thức.

10. Chúng ta là những con người có ý thức và trách nhiệm, thì phải thắng thái độ hèn nhát của mình khi đối diện với sự thật và sẵn sàng dấn thân để phụng sự nhân sinh.

Thích Đạt Ma Phổ Giác
Thích Đạt Ma Phổ Giác
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ