Phật Giáo

Danh sách nhân sự BTS Thành hội Hà Nội Nhiệm kỳ VII (2012-2017)

Thứ năm, 08/10/2013 | 10:06

BAN CHỨNG MINH: 1. Hòa thượng Thích Quảng Lợi - Chùa Thị Nguyên - Thanh Oai

I. BAN CHỨNG MINH

1. Hòa thượng Thích Quảng Lợi - Chùa Thị Nguyên - Thanh Oai

II. BAN TRỊ SỰ

STT

PHÁP DANH

ĐƠN VỊ

CHỨC DANH

1

HT. Thích Bảo Nghiêm

Hoàn Kiếm

Trưởng Ban kiêm Trưởng Ban Tăng sự

 

2

TT. Thích Thanh Chính

Hà Đông

Phó Ban TT kiêm Phó Ban Tăng sự

 

3

TT. Thích Thanh Nhã

Tây Hồ

Phó Ban kiêm Trưởng Ban Tài chính

 

4

TT. Thích Thanh Phúc

Ba Đình

Phó Ban kiêm Trưởng Ban Kiểm soát

 

5

TT. Thích Tiến Đạt

Đan Phượng

Phó Ban kiêm Chánh Thư ký

 

6

TT. Thích Chiếu Tạng

Mê Linh

Phó Ban kiêm Trưởng Ban PGQT

 

7

TT. Thích Minh Tuấn

Hà Đông

Phó Ban kiêm Trưởng Ban Nghi lễ

 

8

NT. Thích Đàm Hảo

Hoàng Mai

Phó Ban đặc trách Ni giới

 

9

ĐĐ. Thích Minh Hiền

Mỹ Đức

Trưởng Ban Văn hóa

 

10

ĐĐ. Thích Minh Trí

Thanh Trì

Phó Thư ký - Chánh Văn phòng

 

11

ĐĐ. Thích Đạo Phong

Chương Mỹ

Phó Thư ký - Phó Văn phòng

 

12

ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ

Sóc Sơn

Phó VP - Trưởng Ban Hoằng pháp

 

13

ĐĐ. Thích Minh Xuân

Quốc Oai

Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử

 

14

ĐĐ. Thích Minh Tín

Sơn Tây

Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni

 

15

ĐĐ. Thích Đức Thường

Thường Tín

Ủy viên Pháp chế

 

16

NS. Thích Đàm Lan

Long Biên

Trưởng Ban Từ thiện xã hội

 

17

NS. Thích Đàm Thành

Từ Liêm

Ủy viên Kiểm soát

 

18

NS. Thích Đàm Khoa

Chương Mỹ

Phó Ban KTTC kiêm Thủ quỹ

 

19

TT. Thích Thanh Hưng

Hoàn Kiếm

Ủy viên

 

20

TT. Thích Thanh Quang

Tây Hồ

Ủy viên

 

21

ĐĐ. Thích Trí Như

Thanh Trì

Ủy viên

 

22

ĐĐ. Thích Chính Tín

Ba Đình

Ủy viên

 

23

ĐĐ. Thích Tiến Thịnh

Thanh Oai

Ủy viên

 

24

ĐĐ. Thích Tâm Thuần

Long Biên

Ủy viên

 

25

ĐĐ. Thích Thanh Tùng

Cầu Giấy

Ủy viên

 

26

ĐĐ. Thích Nguyên Thanh

Hoàng Mai

Ủy viên

 

27

ĐĐ. Thích Đạo Thịnh

Ba Vì

Ủy viên

 

28

ĐĐ. Thích Đạo Vĩnh

Quốc Oai

Ủy viên

 

29

ĐĐ. Thích Tiến Thông

Hoài Đức

Ủy viên

 

30

ĐĐ. Thích Thanh Hướng

Phú Xuyên

Ủy viên

 

31

ĐĐ. Thích Thanh Chính

Mê Linh

Ủy viên

 

32

ĐĐ. Thích Di Sơn

Thanh Oai

Ủy viên

 

33

ĐĐ. Thích Chiếu Đăng

Đông Anh

Ủy viên

 

34

ĐĐ. Thích Thanh Trung

Đông Anh

Ủy viên

 

35

ĐĐ. Thích Thanh Nguyện

Từ Liêm

Ủy viên

 

36

ĐĐ. Thích Minh Đồng

Mỹ Đức

Ủy viên

 

37

ĐĐ. Thích Minh Thiện

Ứng Hòa

Ủy viên

 

38

ĐĐ. Thích Thanh Quy

Gia Lâm

Ủy viên

 

39

ĐĐ. Thích Viên Giác

Sóc Sơn

Ủy viên

 

40

NS. Thích Đàm Minh

Đống Đa

Ủy viên

 

41

NS. Thích Đàm Xuân

Thanh Xuân

Ủy viên

 

42

NS. Thích Đàm Tịnh

Đan Phượng

Ủy viên

 

43

NS. Thích Đàm Nam

Hai Bà Trưng

Ủy viên

 

44

NS. Thích Đàm Chung

Phúc Thọ

Ủy viên

 

45

NS. Thích Đàm Thủy

Thạch Thất

Ủy viên

 

46

NS. Thích Đàm Thụy

Hoài Đức

Ủy viên

 

47

TT. Thích Nguyên Hạnh

Tây Hồ

Ủy viên dự khuyết

 

48

ĐĐ. Thích Tâm Hoan

Ba Đình

Ủy viên dự khuyết

 

49

ĐĐ. Thích Đạo Tĩnh

Ứng Hòa

Ủy viên dự khuyết

 

50

ĐĐ. Thích Thanh Hải

Đông Anh

Ủy viên dự khuyết

 

51

ĐĐ. Thích Quảng Tĩnh

Từ Liêm

Ủy viên dự khuyết

 

52

NS. Thích Đàm Đạo

Tây Hồ

Ủy viên dự khuyết

 

53

NS. Thích Đàm Hà

Thanh Oai

Ủy viên dự khuyết

 

54

NS. Thích Đàm Bình

Thường Tín

Ủy viên dự khuyết

 

55

SC. Thích Đàm Lợi

Quốc Oai

Ủy viên dự khuyết

 

56

ĐĐ. Thích Đạo Duân

Phúc Thọ

Ủy viên dự khuyết

 

57

ĐĐ. Thích Đức Hạnh

Đống Đa

Ủy viên dự khuyết

 

58

ĐĐ. Thích Đạo Thông

Hai Bà Trưng

Ủy viên dự khuyết

 

59

ĐĐ. Thích Minh Giác

Thanh Trì

Ủy viên dự khuyết

 

60

ĐĐ. Thích Trí Thanh

Gia Lâm

Ủy viên dự khuyết

 

61

ĐĐ. Thích Thanh Tuyên

Phú Xuyên

Ủy viên dự khuyết

 

62

ĐĐ. Thích Thanh Hồi

Thạch Thất

Ủy viên dự khuyết

 

63

ĐĐ. Thích Đạo Ân

Hà Đông

Ủy viên dự khuyết

 

64

ĐĐ. Thích Đạo Ngộ

Đan Phượng

Ủy viên dự khuyết

 

65

ĐĐ. Thích Minh Huyền

Mỹ Đức

Ủy viên dự khuyết

 

66

ĐĐ. Thích Quảng Phú

Thạch Thất

Ủy viên dự khuyết

 

67

ĐĐ. Thích Chánh Thuần

Thường Tín

Ủy viên dự khuyết

 

68

NS. Thích Đàm Phương

Hà Đông

Ủy viên dự khuyết

 

69

SC. Thích Đàm Loan

Chương Mỹ

Ủy viên dự khuyết

 

70

SC. Thích Đàm Liên

Ba Vì

Ủy viên dự khuyết

 

71

SC. Thích Đàm Phương

Sơn Tây

Ủy viên dự khuyết

 

72

SC. Thích Đàm Hiếu

Hoàng Mai

Ủy viên dự khuyết

 

73

SC. Thích Đàm Hinh

Long Biên

Ủy viên dự khuyết

 

74

SC. Thích Tịnh Quán

Từ Liêm

Ủy viên dự khuyết

 

75

SC. Thích Đàm Vân

Hà Đông

Ủy viên dự khuyết

 

76

PT. Diệu Ngọc

Thanh Xuân

Ủy viên dự khuyết

 

 

PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z