Phật Giáo

Đạo tràng Pháp Hoa TT.Thanh Nguyên cúng dường thập tự tại Lâm Đồng

Thứ năm, 23/11/2013 | 17:11

TT.Thích Thanh Tân, phó BTS Phật giáo Lâm Đồng – Viện chủ Tổ đình Linh Quang, ban đạo từ tán thán công hạnh, việc làm của Đạo tràng và mong rằng dưới sự dìu dắt của chư tôn đức tăng, đạo tràng Pháp Hoa TT.Thanh Nguyên ngày càng tinh tấn, tu học, hành trì trên lộ trình đến đến “Ánh Đạo Vàng” 

Trong hai ngày 23 – 24/11/2013 (21 -22/10/Quí Tỵ), ĐĐ.Thích Quảng An đã hướng dẫn Đạo tràng Pháp Hoa tịnh thất Thanh Nguyên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hành hương, tham quan và cúng dường thập tự tại Tp.Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng.

Tại các nơi đến, sau khi vấn an sức khỏe chư tôn đức, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, đạo tràng đã phát nguyện trì tụng “Đại thừa Pháp bảo Liên Hoa kinh” cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an cư lạc nghiệp.

Tại Tổ đình Linh Quang Tp.Đà Lạt, chiều hôm nay, sau khi lễ Phật, lễ Tổ, đạo tràng tiếp tục trì tụng 3 phẩm: “Hiện Bửu Tháp, Đề Bà Đạt Đa và phẩm Trì - thứ 13”.  
 
 
 

Thích Linh ToànLinh Toàn
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z