Phật Giáo

ĐĐ.Thích Giác Vũ - Ủy viên Ban TTTT Trung ương bảo vệ Luận văn Thạc sĩ về Đề tài Truyền thông Phật giáo

Thứ năm, 26/10/2013 | 16:55

Ngày 22/09/Quý Tỵ (26/10/2013), tại Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam, ĐĐ.Thích Giác Vũ Ủy viên Ban TTTT Trung Ương đã bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ Xã hội học với đề tài: Vai trò của truyền thông Phật giáo đối với việc xây dựng đời sống xã hội hiện nay (Nghiên cứu trường hợp thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, năm 2013

 
Buổi lễ do PGs.Ts Bùi Quang Dũng làm Chủ tịch Hội đồng; PGs.Ts Trịnh Thanh Tùng - Phản biện 1; TS Trương Xuân Trường - Phản biện 2; PGs.Ts Hoàng Thu Hương - Thư ký; Ts Bế Quỳnh Nga - Ủy viên. Luận văn đã được Hội đồng đánh giá cao về tính ứng dụng thực tiễn, tính thời sự của đề tài và cho điểm xuất sắc (9,5). 
 
 
Có thể nói, đây là điều kiện tốt để cho tác giả tiếp tục phát huy trong quá trình phục vụ truyền thông Phật giáo, cũng là góp phần đóng góp hữu hiệu cho các mục tiêu phát triển của đất nước và Giáo hội.

Luận văn vận dụng lý thuyết xã hội học về truyền thông đại chúng để nhận thức truyền thông Phật giáo. Đề tài có thể phục vụ hữu ích cho sự phát triển của truyền thông Phật giáo trong giai đoạn hiện nay cũng như trong giai đoạn tới.

PV
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z