Phật Giáo

Để mọi người đều tiến bước

Thứ năm, 25/06/2014 | 09:09

Việc cạnh tranh thất bại là biểu hiện người đó không đủ năng lực, trí tuệ, chuyên môn. Vậy phải nên nổ lực tìm sự cải tiến.

Tôi thường nói "Trong buôn bán việc cạnh tranh là điều bình thường" Nếu nói theo nhà Phật từ bi là không cạnh tranh thì bạn sẽ không thể trưởng thành và khi đối diện với người khác mình cũng thật sự có được sự lợi ích. Có cạnh tranh thì xã hội mới được tiến thêm lên, phồn vinh hơn, có đối thủ thì mình mới làm tốt hơn.
Việc cạnh tranh phải mang tính lành tốt, phải mang đến điều lợi cho mình và xã hội
Như tôi đây khi thành lập sở nghiên cứu, lúc bấy giờ có một mình nên cảm thấy rất cô đơn, vì không có đối tượng giúp tôi để mình biết làm thế nào cho công việc được tốt đẹp hơn, hoàn mỹ hơn. Về sau có một sở nghiên cứu khác được thành lập, khi đó, tuy tôi cảm thấy áp lực rất là lớn, nhưng ngược lại cũng rất vui, vì một bàn tay không thể vỗ nên tiếng, hai bàn tay cùng vỗ thì mới phát ra tiếng và mới có sức mạnh hơn. Cho nên cạnh tranh là điều tất yếu. Nhưng việc cạnh tranh phải mang tính lành tốt, phải mang đến điều lợi cho mình và xã hội, phải làm sao cho mọi người đều cùng tiến bước.

Việc cạnh tranh thất bại là biểu hiện người đó không đủ năng lực, trí tuệ, chuyên môn. Vậy phải nên nổ lực tìm sự cải tiến.

Pháp sư Thánh Nghiêm
Dịch lời: Tỳ kheo Thích Minh Kiết
Pháp sư Thánh Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z