Phật Giáo

Đến chùa chỉ để cầu bình an?

Thứ năm, 20/01/2015 | 14:07

Có một cặp vợ chồng nọ dẫn theo đứa con trai đến chùa lễ Phật thăm tôi. Tôi hỏi thăm Họ có khỏe không?

Nghe tôi hỏi, được dịp họ tuông một chuỗi lời than oán: "Thưa sư phụ! Không nhắc thì thôi, hễ nhắc đến thì phải nói, làm người sống không phải dễ đâu! Mấy tháng nay, chúng con sống trong vội vã, bôn ba quá mức, vì vậy hôm nay, con đặt biệt đến đây là để cầu sự bình an."
 
Tôi nghĩ rằng, họ sẽ ở lại tọa thiền hay niệm Phật, để điều chỉnh cho thân tâm được tĩnh lặng trở lại, nhưng nào ngờ ông chồng vội vã bảo người nhà mau lạy Phật, để rồi còn tranh thủ đi về.

Tôi cản họ lại và nói: "Hai vị đến đây là để cầu sự bình an mà? Tại sao vội vã như vậy chứ? đến đây để mong cho tâm được bình tĩnh lại đôi chút, vậy mà anh cứ vội vả như vậy. Muốn cầu xin bình an thì trước hết phải để tâm phải tĩnh lặng lại"

Nếu tâm không tĩnh lặng được thì chúng ta không thể cầu bình an.

"Tâm an định rồi, chúng ta mới thật sự nhận biết chính mình, hiểu rõ tính cách phương hướng của mình, hiểu rõ mình là người như thế nào"

Pháp sư Thánh Nghiêm
Dịch lời: Tỳ kheo Thích Minh Kiết

Pháp sư Thánh Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z