Phật Giáo

Đến chùa lễ Phật

Thứ năm, 07/04/2017 | 19:50

Tất cả các tổ chức trong đạo cũng như ngoài xã hội, đều có trật tự, kỷ cương mọi người phải có ý thức hiểu biết tối thiểu, nhằm nâng cao giá trị lịch sự của con người đối với tổ chức chung.

Người phật tử khi đến chùa để lễ Phật, phải hiểu nghi cách. Tổ Bá Trượng dạy trong “Bộ Thanh Quy Bá Trượng”: “Tiên bái trụ trì, hậu bái Thích Ca” và “Vương Pháp Tâm Đồng Phật Pháp” có nghĩa là khi vào chùa trước tiên phải trình bạch với vị trụ trì, sau đó mới lễ Phật. Hơn nữa tổ chức quy tắc của triều đình như thế nào thì quy tắc của thiền môn cũng giống như vậy. Người vào chùa trước tiên phải bạch với vị trụ trì. Bởi vị trụ trì có trách nhiệm hướng dẫn, sắp xếp mọi thủ tục hành lễ, giống như người tùy phái (orderly) của ông chủ tịch nước. 
                                       Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Kế đến lễ vật hoặc những khẩn nguyện phải trình lên Tổ (lễ Tổ trước). Tổ cũng như ông chánh văn phòng phủ chủ tịch; ông chánh văn phòng ghi vào sổ sách “bút phê” xong mới trình lên chủ tịch ký. Nghĩa là Tổ chứng xong mới lên lễ Phật sau. Phật mới ấn chứng. Xong Phật rồi, chừng ấy đi lễ các bàn khác. Cũng giống như chủ tịch giải quyết xong, mới đi xã giao các ban, các phòng.

Có người quan niệm rằng tôi đi chùa lễ Phật là đi thẳng lên bàn Phật lạy trước còn các bàn kia lạy sau, cả Tổ cũng thế; còn ông trụ trì là cái thá gì phải hỏi ổng. Tuy nhiên quan điểm đó không đúng, ông trụ trì tuy không có cấp bậc, ngạch trật gì cả, ông chỉ là người gác cửa nhưng nhiệm vụ của người gác cửa có quyền đuổi ra ngoài, dù người ấy là thân nhân của ông chủ tịch cũng thế.

Tóm lại: Tất cả các tổ chức trong đạo cũng như ngoài xã hội, đều có trật tự, kỷ cương mọi người phải có ý thức hiểu biết tối thiểu, nhằm nâng cao giá trị lịch sự của con người đối với tổ chức chung.

Thích Nhật Quang (Chùa Long Phước, Lấp Vò, Đồng Tháp)
Thích Nhật Quang
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z