Phật Giáo

Đền Tứ Trọng Ân

Thứ năm, 17/01/2017 | 09:01

Tứ trọng ân chúng ta nên quyết trả/Xứng đáng người có tu học vươn lên/Người con Phật ân nghĩa phải đáp đền/Tạo phước đức thoát khỏi vòng sinh tử.


Trong hơi thở vào ra luôn quán chiếu
Ta vẫn mang ơn nặng của đất trời 
Cấp cho ta không khí ở muôn nơi 
Dinh dưỡng tốt bảo toàn cho cuộc sống.

Ơn sâu nặng cha mẹ cùng nòi giống
Đã dưỡng nuôi giáo dục lớn nên người 
Ơn xã hội tác động được tốt tươi
Cơm áo mặc giúp ta nâng tri thức.

Ơn đất nước bao dung nhiều tài đức
Ta yên tâm hiến trọn bản thân mình
Ơn Tam bảo làm lợi lạc quần sinh 
Đấy chánh kiến chánh tư duy đúng nghĩa.

Muốn trả ơn “vô ngã” hành thấm thía
Biết khiêm cung tôn trọng đến muôn loài
Kiệm phước đức không còn muốn hơn thua
Hiểu và thương chia sẻ nhau tất cả.

Tứ trọng ân chúng ta nên quyết trả
Xứng đáng người có tu học vươn lên 
Người con Phật ân nghĩa phải đáp đền 
Tạo phước đức thoát khỏi vòng sinh tử.

Thích Viên Thành
Chùa Pháp Hoa, Nam Úc những ngày tiễn biệt năm Bính Thân
Thích Viên Thành
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z