Tag: Di tích Phật giáo cổ đại

Bức tranh tường được phát hiện cho thấy Phật giáo đến với Uzbekistan rất sớm

Theo các nhà nghiên cứu về văn hóa lịch sử và khảo cổ học, những bức bích họa tranh tường màu sắc rực rỡ và tàn tích Phật giáo được khai quật tại Uzbekistan, có niên đại từ thế kỷ thứ 2, thứ 3, đã làm sáng tỏ sức hấp dẫn về sự lan tỏa nghệ thuật Phật giáo dọc theo con đường tơ lụa.
20:30 02/12/2018