Phật Giáo

Điện Phân ưu Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo việt Nam

Thứ năm, 01/08/2016 | 13:15

Được tin Linh mục Phero Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã từ trần lúc: 21 giờ 15 phút ngày 27/7/2016, tại Bệnh viện Thống Nhất, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã gửi điện Phân ưu đến Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐIỆN PHÂN ƯU

Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vô cùng kính tiếc nhận được tin Linh Mục Phero Nguyễn Công Danh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chánh Giáo xứ Thị Nghè Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh vừa được Chúa gọi về Trời.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành thật phân ưu cùng Ủy ban và các Tín hữu, Họ Đạo. Cầu nguyện linh hồn Linh mục được chầu bên Chúa đời đời trong thế giới vĩnh hằng. 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2016
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z