Tag: đời cha ăn mặn đời con khát nước nghĩa là gì

Lời Phật dạy về cách chấm dứt 'đời cha ăn mặn, đời con khát nước'

Muốn chấm dứt cái hậu quả ‘cha ăn mặn, con khát nước’ truyền xuống từ trong gia đình, chính mình phải tu tập chuyển hóa bản thân để cộng nghiệp gia đình sẽ chấm dứt trong đời mình và không còn tiếp tục cho đến đời sau.
12:00 21/07/2019