Tag: Đối thoại học đường tại THPT Hai Bà Trưng

Đối thoại học đường “Vì một môi trường học đường hạnh phúc”

Đó là chủ đề sinh hoạt ngoại khóa của Tổ Sử-Địa-GDCD phối hợp với BCH Đoàn trường THPT Hai Bà Trưng (TT Huế). Buổi ngoại khóa diễn ra dưới sự tài trợ của Dự án “Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em” của Trung tâm phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam.
09:03 30/09/2019