Phật Giáo

Đồng Nai: Đốt hương cúng Phật tại giới đàn Minh Vật Nhất Tri

Thứ năm, 29/05/2013 | 08:47

Tối 28/5/2013, gần 500 giới tử thọ Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na ni, Sa di, Sa di ni tại Đại giới đàn Minh Vật Nhất Tri, sau khi được truyền thọ Bồ-tát giới xuất gia đã phát tâm tấn hương cúng Phật.

Truyền thống phát nguyện tấn hương sau khi các giới tử thọ giới Tỳ kheo và Bồ tát giới viên mãn chỉ thấy trong các Đại giới đàn thuộc Phật giáo Bắc tông. Phật giáo Nam Tông không có truyền thống tấn hương này.

Tuy nhiên nghi thức tấn hương chỉ nhằm biểu thị ý chí khao khát học hạnh Bồ-tát, nguyện hiến trọn cuộc đời mình phục vụ đạo pháp và nhân sinh.
 Trước khi vào làm lễ thọ giới Bồ tát xuất gia, chư tôn đức đã tiến hành kiểm tra và xác định vị trí chấm hương cho các giới tử Tỳ kheo phát nguyện tấn hương
 Chư tôn đức Hội đồng Thập sư thắp hương thỉnh Phật chứng minh cho các giới tử cầu giới pháp Bồ tát xuất gia
 Các giới tử cầu giới pháp Bồ tát xuất gia để nâng cao tinh thần tu học, hoằng dương Phật pháp đến tất cả chúng sanh
  Các vật dụng, hương trầm để cho lễ tấn hương. Người phát tâm tấn hương có thể đốt 1 liều, 3 liều, 6 liều hay 9 liều trên đỉnh đầu tùy theo tâm nguyện của người phát tâm. Các liều đốt hương này hoàn toàn không nói lên phẩm trật của vị tăng, ni này tu cao hơn vị tăng, ni kia, hay vị tăng, ni kia tu thấp hơn vị tăng, ni này.
  Các vị trí để tấn hương phải được kiểm tra rất cẩn trọng. Đây là yếu tố quan trọng nhất khi thực hiện lễ tấn hương này
 Chư tôn đức gắn hương lên vị trí cần đốt của các giới tử
 Cái nóng trên đỉnh đầu không làm cản trở được chí nguyện xuất trần của Thích Tử Như Lai. Trong truyền thống Phật giáo phát triển (Bắc tông), tu sĩ hay cư sĩ Phật giáo khi phát nguyện thọ Bồ-tát giới là mong muốn học theo hạnh Bồ-tát. Mà hành Bồ-tát đạo có nghĩa là dấn thân vào bất cứ nơi đâu để cứu độ chúng sinh.
  Ai cũng an nhiên tự tại trong sự nhất tâm niệm Phật
 Tuy nhiên cũng có những giới tử vì đau nhưng vẫn cố gắng niệm Phật để vượt qua trở ngại
 Những lúc như vậy rất cần sự hỗ trợ của chư huynh đệ và người thân quen bên cạnh
 Chư phật tử tại gia cũng đến niệm Phật hổ trợ cho các giới tử trong quá trình tấn hương
 Sau hơn 10 phút tấn hương, các giới tử yên ổn trong chánh niệm

Hành Bồ-tát đạo thì phải có đức kham nhẫn. Không có sức chịu đựng thì làm sao đến được những nơi chúng sinh đau khổ để giúp đỡ họ được? Vì vậy, việc tu sĩ hay cư sĩ Phật giáo đốt một phần thân thể là một trong nhiều pháp tu rèn đức kham nhẫn (chịu đựng) đầu tiên trên con đường học hạnh Bồ-tát.

TIN LIÊN QUAN
CTV

CTV
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z