Phật Giáo

Đồng Nai: Trang nghiêm lễ xuất gia gieo duyên lần thứ 9

Thứ năm, 13/06/2017 | 08:18

Sáng Chủ Nhật, ngày 11/06/2017 (17/05/Đinh Dậu) tại Thiền viện Phước Sơn (Tp.Biên Hòa) đã diễn ra lễ xuất gia gieo duyên lần thứ 9 theo truyền thống Phật giáo Nam tông.

Đại lao Thượng tọa viện chủ Thiền viện Phước Sơn, Đại đức Thích Pháp Tấn điều hành trang nghiêm buổi lễ xuất gia gieo duyên. 

Được biết, có 180 người đăng ký tham gia lễ xuất gia gieo duyên, trong đó bao gồm: 100 vị thọ sadi, 13 phật tử nam, 31 tu nữ, 36 vị thọ bát quan trai, thời gian xuất gia gieo duyên bắt đầu từ ngày 15/05 - 15/06/Đinh Dậu.

Hết thời gian tập làm người xuất gia trong 1 tháng, các vị xuất gia xả y, xả giới trở về đời sống thường nhật, vị nào có tâm nguyện xuất gia thành bậc Thích tử Như Lai với sở nguyện hoằng pháp độ sinh thì sẽ tiếp tục được trọn hạnh nguyện.

Theo đó, sau khi xin phép được trụ trì chấp thuận, hạt giống nẩy mầm tiếp tục phát huy khả năng trở thành cây đại thụ trong ánh sáng từ quang của Như Lai.

Nam Thăng Long

Nam Thăng Long
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z