Phật Giáo

Đồng Nai: Trường TCPH chiêu sinh

Thứ năm, 16/04/2013 | 08:44

Tăng, Ni tuổi từ 18 đến 35, tốt nghiệp cấp 3 THPT đã thọ Sa di Tăng và Sa di Ni. Tăng, Ni sau khi trúng tuyển được ăn ở tu học sinh hoạt theo chế độ nội trú suốt 4 năm học, mọi chi phí nhà trường lo liệu

Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai
      Thông báo chiêu sinh

 


BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z