Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ ba, 10/10/2017, 15:17 PM

Đồng Nai: Truyền giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni tại Đại Giới đàn Pháp Loa

Theo chương trình Đại Giới đàn Pháp Loa (08-12/10/2017 tức 19-23/08/Đinh Dậu), sáng ngày thứ 3 (10/10/2017 - 21/08/Đinh Dậu), tại giới trường tăng, ni, hội đồng thập sư cử hành truyền giới Tỳ kheo và Tỳ kheo ni.

 
Chúng con hằng nghe Phật dạy: Vì một đại sự nhân duyên mà đức Phật xuất hiện nơi thế gian, mục đích để khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến nên nói ra vô lượng diệu nghĩa, tám mươi bốn ngàn pháp môn, nhưng tóm lại không ngoài ba môn: Giới, Định, Tuệ. Song Tuệ cần phải có Định mới phát, Định lại nhờ Giới mới sinh. Công năng sinh ra Giới lại do lòng chí thành lãnh thọ. Cho nên Giới là căn bản của ba môn học này, là nền tảng của các pháp môn tu hành.
 
Trong kinh đức Phật có dạy:

Giới như đất bằng, muôn giống lành từ đất mà sanh.
Giới như vị lương y hay trị bệnh tam độc.
Giới như thuyền từ bi có thể độ người qua bể khổ.
Giới như chuỗi Anh Lạc để trang nghiêm pháp thân.

Vâng theo lời dạy của đức Thế Tôn trước khi nhập diệt, hàng đệ tử chúng con nguyện trọn đời tôn kính Ba La Đề Mộc Xoa, luôn lấy Giới luật làm thầy hướng đạo, xem giới tướng như tròng con mắt của mình, ra sức giữ gìn trang nghiêm để có thể thanh tịnh nhập vào giới thể, tăng trưởng đạo tâm, trở nên người hữu dụng lợi đạo ích đời, thành tựu ý nguyện cao đẹp, thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, ngõ hầu đền đáp tứ trọng ân trong muôn một.
 

Thiếu Đạt Hiền Tuệ - Chơn Nghĩa

TIN LIÊN QUAN

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Hồi sinh từ chính sự sống

Phật sự địa phương 09:35 23/06/2022

Có mấy ai ở đời này hiểu được bản thân mình vốn dĩ có thể tự mang đến phước đức cho chính mình. Đó chính là sự tỉnh thức.

Đừng bao giờ nghĩ “ Ta có tu” mà tự mãn!

Phật sự địa phương 09:33 23/06/2022

Phật dạy: Này các Tỳ-kheo, không thích đáng cho một Sa-môn chỉ vì đã giữ tròn giới luật, hoặc chỉ chứng được Tam quả, và nghĩ rằng: “Chỉ còn chút ít phiền não trong đời hiện tại của ta”. Trái lại, chừng nào lậu hoặc chưa hoàn toàn diệt trừ, người ấy chưa có quyền tự cho rằng mình đã thật sự chứng đắc.

Từ bi vẫn là mẹ

Phật sự địa phương 09:32 23/06/2022

Tình mẹ bao la qua bao năm tháng luôn mãi vun tràn. Đó đã là chân lý bao đời nay không thể nào chối cãi. Khoảnh khắc đứa con của mình được sinh ra cũng là lúc cuộc đời người mẹ bước sang trang mới.

Dính mắc hay không cũng do mình!

Phật sự địa phương 09:15 23/06/2022

Người sơ tâm học Phật không nên đi vào ngũ dục, chỗ không phải hành xứ của mình. Không những thế mà đi đúng vào hành xứ của Tỷ kheo tức thực hành Tứ niệm xứ, được vậy, ác ma sẽ không còn cơ hội, không thể nào nắm bắt.