Phật Giáo

Dòng sông đời người

Thứ năm, 17/12/2014 | 09:20

Bơi lội cực nhọc nhưng hay/Lên bờ thoát khỏi những ngày nổi trôi/Chìm đắm rốt cũng qua rồi/Tĩnh thức tu tập hết thời đảo điên

Cuộc đời như một dòng sông
Đời người phiêu bạt theo dòng nổi trôi
Buông xuôi theo kiếp luân hồi 
Hết trong đến đục khổ thôi thác ghềnh 

Khiến cho cứ mãi lênh đênh
Sóng vùi gió dập tận nền khổ đau
Nếu ai không biết quay đầu
Mãi mê danh lợi càng sâu đọa đày
 
Làm người vững chắc đôi tay
Phải thường bơi lội có ngày thoát thân
Càng bơi hy vọng vào gần 
Lên bờ thoát chết cứu thân mạng mình

Sống như vậy mới hiển vinh
Bằng không chìm đắm cực hình đáy sâu
Trên đời Phật Pháp nhiệm mầu
Tu hành tinh tấn khác nào lội bơi

Xin đừng cứ mãi vui chơi
Hưởng thụ ngũ dục đánh rơi phước điền
Bơi lội là điều trước tiên
Đừng nên giải đải lụy phiền phải mang

Buông xuôi đọa lạc vô vàn
Nghị lực đánh mất nguy nan khổ sầu
Khuyên nhau bất cứ ở đâu
Siêng năng tu tập như bơi vào bờ

Tam bảo vinh hiển đang chờ
Những ai chánh niệm tôn thờ lý chân
Đường sinh tử mãi xoay vần
Buông xuôi tuy sướng nhưng thân đọa đày

Bơi lội cực nhọc nhưng hay
Lên bờ thoát khỏi những ngày nổi trôi
Chìm đắm rốt cũng qua rồi
Tĩnh thức tu tập hết thời đảo điên

Sống ẩn nhẫn trong diệu hiền
Ít muốn biết đủ tùy duyên thủ thường
Đấy là bơi lội phi thường
Thoát vòng sinh tử nhiễu nhương giả từ
Dòng sông như thể thái hư
Đời người tu tiến chân như hiển bày!

An Lạc thất, Mạnh Đông, Giáp Ngọ (2014) 
Thích Viên Thành
Thích Viên Thành
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z