Phật Giáo

Đồng Tháp: Cáo phó Hòa thượng Thích Nhật Minh

Thứ năm, 28/06/2016 | 09:38

Lễ nhập kim quan vào lúc: 11 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 5 năm Bính Thân (ngày 27 tháng 6 năm 2016). Lễ nhập tháp vào lúc: 05giờ00, ngày 28 tháng 5 năm Bính Thân (ngày 2 tháng 7 năm 2016). Tại khuôn viên chùa Kim Phước, thị trấn Cái Tàu Hạ, tỉnh Đồng Tháp

 
CÁO PHÓ

- Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành
- Môn đồ, hiếu quyến, thiện nam, tín nữ, phật tử
 
VÔ CÙNG KÍNH TIẾC BÁO TIN
 
Cố Hòa thượng Thích Nhật Minh

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành
- Viện chủ chùa Kim Phước
 
Đã viên tịch vào ngày 22/05/Bính Thân (26/06/2016)

Trụ thế: 79 năm
Hạ lạp: 49 năm
 
Lễ nhập kim quan vào lúc: 11 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 5 năm Bính Thân (ngày 27 tháng 6 năm 2016)

Lễ nhập tháp vào lúc: 05giờ00, ngày 28 tháng 5 năm Bính Thân (ngày 2 tháng 7 năm 2016)

Tại khuôn viên chùa Kim Phước, thị trấn Cái Tàu Hạ, tỉnh Đồng Tháp

Thường trực BTS GHPGVN huyện Châu Thành
Môn đồ, Hiếu Quyến
 
Kính báo
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z