Phật Giáo

Đồng Tháp: Chùa Phước Hưng tổ chức lễ Dâng Pháp y

Thứ năm, 05/08/2014 | 14:46

Sáng ngày 07/07/Giáp Ngọ, Đạo tràng An cư Kiết hạ PL.2558 chùa Phước Hưng (Tp.Sa Đéc) trang nghiêm lễ Dâng Pháp y cúng dường hành giả an cư.

Theo truyền thống Phật giáo, mỗi năm Chư tăng, ni đều phải an cư, không an cư thì phạm giới “phá pháp”, phá giáo pháp đức Phật. Chư tăng, ni Bắc tông an cư từ ngày 16/4 ÂL đến 15/7 ÂL thì mãn hạ, Chư tăng Nam tông an cư từ ngày 15/6 ÂL đến ngày 15/9 ÂL thì mãn hạ. Trước khi làm lễ mãn hạ Chư tăng, ni dự lễ tự tứ.
 
Mùa Vu Lan, tín đồ phật tử đến các tự viện tịnh xá trong đó có số người tham dự dù theo đạo Phật hay không theo đạo Phật, mọi người vẫn đến tại các địa điểm có lễ hội để tham dự lễ, cúng lễ cầu siêu báo hiếu báo ân cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ quá thế siêu thoát; người hiện tiền tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, tăng long phước thọ, gia đình an cư lạc nghiệp. Đặc biệt, những ai đến với chùa chiền đều không quên cầu nguyện nước nhà luôn được thái bình thịnh trị.

 
Lễ Dâng y Ca sa có mặt trên thế giới, tại các quốc gia theo đạo Phật, mỗi năm vào những ngày sau khóa tu học an cư của Chư tăng ni, các tổ chức đạo tràng phật tử được hướng dẫn làm lễ dâng y cho Chư tăng (các nước theo đạo Phật hệ thống Nam truyền), dâng y cho chư tăng, ni (các nước theo đạo Phật hệ thống Bắc truyền và Khất sĩ). Lễ Dâng y Ca sa tại Việt Nam, được các Học phái, Hệ phái, Môn phong pháp phái tổ chức vào ngày Rằm tháng Bảy ÂL, có nơi tổ chức chọn lựa một ngày thuận lợi, nhưng cũng nhằm vào các ngày từ mùng 10 đến Rằm (15) tháng Bảy là chính yếu .

Buổi lễ chư Tăng hành giả được cúng dường Pháp y và những phẩm vật lưu niệm trong ba tháng an cư. Các trường hạ trong tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ Tạ pháp vào ngày 12/07 ÂL.

Thích Huệ Nghiêm
Thích Huệ Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z