Phật Giáo

Đồng Tháp: Công tác chuẩn bị lễ Phật đản PL.2557

Thứ năm, 21/05/2013 | 20:40

Hôm nay, ngày 12 tháng 04 năm 2013. Theo sự chỉ đạo của Chư tôn đức về công tác chuẩn bị Đại Lễ Phật đản PL.2557 – DL.2013 tại thị xã Sa Đéc các tự viện đang tranh thủ hoàn thành những khâu chuẩn để chính thức diễn ra đúng thời gian quy định của GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

Năm nay cũng như mỗi năm lễ đài chính đặt tại chùa Phước Hưng thị xã Sa Đéc, Chư tôn đức đã hoàn tắt về phần trang trí và treo cờ dọc theo đường Hùng Vương, được biết đoàn xe hoa xuất phát và đi hết đoạn đường Hùng Vương.

Còn về phần xe hoa cũng đang náo nức trang trí xe Hoa của tất cả tự viện trong tỉnh Đồng Tháp, đúng ngày 14/4/ÂL, tất cả xe hoa của 12 huyện thị, thành phố tất chung về lễ đài chính tại chùa Phước Hưng, thị xã Sa Đéc và đúng 7giờ30 chính thức diễu hành xe hoa tại thị xã Sa Đéc – văn nghệ tại lễ đài.
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Huệ Nghiêm

Huệ Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z