Phật Giáo

Đồng Tháp: Hơn 200 ngôi tự viện treo cờ rủ và biểu ngữ tang lễ

Thứ năm, 31/03/2014 | 08:12

Các Chư vị Tăng, Ni và các cư sĩ, phật tử đã tôn trí linh đài treo cờ rủ, biểu ngữ và tổ chức Lễ Truy điệu Đại lão Hòa thượng cùng thời gian với Trung Ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Đồng Tháp quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh trong những ngày qua đã cùng với các chùa, tự viện, cơ sở thờ tự của GHPGVN trên cả nước đã treo cờ rủ và biểu ngữ tang lễ để thành kính hướng về Giác linh cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch HĐT Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Văn phòng BTS Đồng Tháp tôn trí linh đài treo cờ rủ, biểu ngữ và tổ chức Lễ Truy điệu Đại lão Hòa thượng cùng thời gian với T.Ư GHPGVN. Cùng hơn 200 tự viện trong tỉnh treo cờ rủ, biểu ngữ nội dung theo thông cáo đặc biệt Tang lễ Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Tp.Sa Đéc:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huệ Nghiêm

Huệ Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z