Phật Giáo

Đồng Tháp: Húy kỵ Ni trưởng Thích nữ Như Nghĩa

Thứ năm, 05/12/2014 | 11:27

Sáng ngày 13/10/Giáp Ngọ (04/12/2014) tại chùa Hải Huệ (Tp.Sa Đéc) Chư ni bổn tự long trọng tổ chức Lễ Húy kỵ tưởng niệm ngày Ni trưởng Thích Nữ Như Nghĩa thâu thần thị tịch.

 
Đến chứng minh buổi lễ có HT.Thích Thiện An thành viên HĐCM GHPGVN, Chư tôn thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, BTS Tp.Sa Đéc, Chư tôn đức tăng, ni trụ trì trong tỉnh quang lâm về chùa Hải Huệ chứng minh buổi lễ tưởng niệm.

 
 
Trong buổi lễ TT.Thích Thiện Năng ôn lại những thành quả công hạnh mà Ni trưởng suốt quảng đời phục vụ hoằng pháp lợi sinh. Đối với Phật giáo Sa Đéc suốt quãng đời từ khi xuất gia cho đến khi Ni trưởng thâu thần thị tịch, Ni trưởng đã trụ trì và thực hạnh đúng phương châm “Đạo pháp - Dân tộc”. Chư ni Sa Đéc cũng như môn đồ hiếu quyến hãy lấy gương hạnh của Ni trưởng mà trang nghiêm tự viện, hoằng pháp độ sinh.

Thích Huệ Nghiêm

Thích Huệ Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z