Phật Giáo

Đồng Tháp: Lễ Vu Lan và dâng pháp y chùa Giác Tôn, chùa Phước Long

Thứ năm, 29/08/2017 | 09:23

Sáng ngày 07/07/Đinh Dậu (28/08/2017), Chư ni đạo tràng An cư Kiết hạ chùa Giác Tôn (huyện Châu Thành) tổ chức lễ dâng pháp y và bông hồng cài áo.

HT.Thích Thiện An, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT.Thích Thiện Năng, Phó Ban TT BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Chư tôn đức tăng, ni quang lâm và hơn 400 phật tử về tham dự.

Được biết đạo tràng An cư Kiết hạ chùa Giác Tôn dành cho Chư ni tập trung, được khai giảng vào ngày 15/05/Đinh Dậu, với sự tham dự 84 hành giả an cư.
 
Theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo các đạo tràng An cư Kiết hạ tỉnh Đồng Tháp, tổ chức lễ dâng pháp y cho hành giả an cư tại trú xứ trước khi Tạ pháp tự tứ diễn ra.

Với sự kính trọng công đức cấm túc an cư tại đạo tràng an cư, phật tử đã tề tựu cúng dường dâng pháp y đến Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội và Chư ni hành giả thông qua nghi thức truyền thống.

TT.Thích Thiện Năng, Phó TT BTS Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Phó Ban chỉ đạo đã thay mặt Chư tôn đức đạo từ tán thán đạo tràng đã hoàn thành công tác phật sự chung của Giáo hội, chỉ còn 4 ngày nữa là Tạ pháp và tự tứ. Thượng tọa tán thán Chư ni đã hướng dẫn phật tử dâng pháp y đúng chánh pháp mà Phật đã chế định từ ngàn xưa.

Buổi lễ kết thúc trang nghiêm, mỗi người con Phật hướng đến mùa Vu Lan hiếu hạnh hãy làm tròn bổn phận của người phật tử tại gia.

Vu Lan Báo Hiếu tại chùa Phước Long

Sáng ngày 07/07/Đinh Dậu (28/08/2017), TT.Thích Tĩnh Triệt tổ chức lễ huý kỵ và Vu Lan báo hiếu tại chùa Phước Long (huyện Châu Thành).

HT.Thích Thiện Phương, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Chư tôn đức BTS Phật giáo tỉnh, Chư tôn đức tăng, ni trụ trì trong tỉnh về tham dự, và nhiều phật tử tham dự.

Buổi lễ đã dành một phút mật niệm tưởng niệm cố HT.Thích Phước Chơn nguyên trụ trì chùa Phước Long. Sau đó buổi lễ được diễn ra nhiều tiết mục: Bông hồng cài áo và dâng pháp y cúng dường Chư tôn đức tăng, ni tham dự chứng minh.

Lễ Vu Lan xuất phát từ sự tích Bồ Tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ mình khỏi kiếp ngạ quỷ. Theo truyền thống Phật giáo ở nước ta, rằm tháng Bảy hàng năm là ngày lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ.

Với ý nghĩa đó, chùa Phước Long (huyện Châu Thành, Đồng Tháp) đã tổ chức lễ Vu Lan và cài hoa hồng trong không khí trang nghiêm, thành kính, thấm tình đạo vị của bà con phật tử ở vùng sâu trong tỉnh.

Thích Huệ Nghiêm

Thích Huệ Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z