Phật Giáo

Đồng Tháp: Mừng Phật đản, chuẩn bị mùa An cư Kiết hạ

Thứ năm, 14/05/2016 | 13:03

Chiều ngày 06/04/Bính Thân (12/05/2016) tại chùa Bửu Quang Văn phòng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp triển khai phiên họp triển khai cho Đại lễ Phật đản PL.2560 – DL.2016.

 
Chủ tọa phiên họp do HT.Thích Thiện Huệ Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Chư tôn đức Thường trực BTS huyện, thị, thành phố, Chư tôn đức trong BTC lễ Phật đản PL.2560 và An Cư Kiết Hạ.

Phật giáo Đồng Tháp triển khai cho 12 BTS huyện phải tổ chức lễ đài chính của huyện và diễu hành xe hoa tại địa phương (lộ trình do UBND huyện vạch định). 

Đại lễ Phật đản PL. 2560 sẽ tổ tại chùa Phước Hưng (Tp. Sa Đéc) vào 02 ngày 14-15/04/Bính Thân; theo chương trình BTC vào trưa ngày 14 tất cả xe hoa sẽ tập trung tại Tp.Sa Đéc (Vp. BTS PG tỉnh – chùa Bửu Quang), tối cùng ngày sẽ diễu hành xe hoa Phật đản tại Tp.Sa Đéc. 

Đặc biệc mỗi xe hoa trang trí về cuộc đời Đức Phật Thích Ca và có trang trí về biểu ngữ nhiệt liệt chào mừng bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ngày 15/4 tất cả tăng ni tập chung lúc 06 giờ đến lễ đài chính tại chùa Phước Hưng (Sa Đéc) chính thức tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2560.

Năm 2016, BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức 06 điểm An cư Kiết hạ: Chùa Cao Minh (chư tăng tập trung); chùa Thanh Lương (chư tăng trường TCPH); chùa Phước Huệ (chư ni trưởng TCPH); chùa Đức Long (chư ni tập trung); chùa Hưng Thiền (chúng nội tự); chùa Tam Bảo (chúng nội tự).

Phiên họp đã thống nhất cao về BTC, Chương trình được đưa ra trong phiên họp với nội dung Đại lễ Phật đản PL.2560 và An cư Kiết hạ năm 2016 tại tỉnh Đồng Tháp.

Thích Huệ Nghiêm
Thích Huệ Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z