Phật Giáo

Đồng Tháp: Ngày 18-21/04/2013, tổ chức Đại Giới đàn Vĩnh Đạt

Thứ năm, 01/04/2013 | 14:18

Thời gian giới tử tập trung: Tất cả giới tử phải tập trung về địa điểm tổ chức Giới đàn trước ngày 18/04/2013 (nhằm ngày 09/03/Quý Tỵ) Riêng giới tử thọ Bồ tát tập trung tại chùa Phước Hưng lúc 17 giờ ngày 21/04/2013 (nhằm ngày 12/03/Quý Tỵ )

BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH ĐỒNG THÁP

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức Đại Giới đàn Vĩnh Đạt PL 2557 – DL 2013)

        

          Kính bạch Chư tôn đức

          Kính thưa Chư giới tử

Căn cứ công văn của Hội đồng Trị sự TƯ GHPGVN số 071; công văn của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc cho phép BTS PG Đồng tháp được tổ chức Đại Giới đàn Vĩnh Đạt năm 2013.

         - Thời gian: 04 ngày, từ ngày 18 đến ngày 21/04/2013 (nhằm ngày 09 đến 12/03/Quý Tỵ)

         - Địa điểm:

         * Giới đàn Tăng: chùa Phước Hưng, P.1, thị xã Sa Đéc

         * Giới đàn Ni: chùa Phước Huệ, P.1, thị xã Sa Đéc.

         * Thời gian phát hành và nhận hồ sơ thọ giới kể từ ngày ra thông báo 24/03/2013 đến hết ngày 15/04/2013 (nhằm 06/03/Quý Tỵ)

           * Địa điểm phát hành hồ sơ: tại chùa Bửu Quang, Văn phòng BTS PG Đồng Tháp, P.1, thị xã Sa Đéc.

           * Thời gian giới tử tập trung: tất cả giới tử phải tập trung về địa điểm tổ chức Giới đàn trước ngày 18/04/2013 (nhằm ngày 09/03/Quý Tỵ) Riêng giới tử thọ Bồ tát tập trung tại chùa Phước Hưng lúc 17 giờ ngày 21/04/2013 (nhằm ngày 12/03/Quý Tỵ )

Nay Ban tổ chức Đại Giới đàn Vĩnh Đạt năm 2013 kính thông báo đến Chư tôn đức Tăng, Ni, và các giới tử trong và ngoài tỉnh tường tri, để tiện việc cho các giới tử thọ giới đạt được trang nghiêm thanh tịnh tốt nhất.

Liên hệ: Đại đức Thích Lệ Nhật số ĐT: 0907.286.014, email: thichlenhat@gmail.com
Số ĐT Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh Đồng Tháp: 067.3861653

TM Ban tổ chức Đại Giới đàn

Ban Truyền thông PG tỉnh Đồng Tháp

PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z