Phật Giáo

Đồng Tháp: Tin cáo phó Hòa thượng Thích Thiện Hiệp

Thứ năm, 25/08/2017 | 08:53

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 08giờ00 phút, ngày 23 tháng 8 năm 2017 (nhằm ngày 02/07/Đinh Dậu) tại chùa Long Thiền, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Trụ thế: 90 năm; Hạ lạp: 65 năm.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH 
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2017 

CÁO PHÓ

- Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN.

- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.

- Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN HIỆP
- Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

- Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp;

- Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lấp Vò;

- Trụ trì chùa Long Thiền, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 08giờ00 phút, ngày 23 tháng 8 năm 2017 (nhằm ngày 02/07/Đinh Dậu) tại chùa Long Thiền, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

* Trụ thế: 90 năm

* Hạ lạp: 65 năm

- Lễ nhập kim quan vào lúc 20giờ 00, ngày 23/8/2017 (02/7/Đinh Dậu).

- Kim quan Đại lão Hòa Thượng được tôn trí tại chùa Long Thiền.

- Lễ viếng bắt đầu từ lúc 08giờ 00 phút ngày 24/8/2017 (03/7/Đinh Dậu).

- Lễ truy niệm vào lúc 14giờ 00 phút ngày 27/8/2017 (06/7/Đinh Dậu); sau đó cung thỉnh kim quan Đại lão Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Long Thiền, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
 
Nay Cáo Phó
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐỒNG THÁP
& MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
(đã ký)
 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z