Phật Giáo

Đồng Tháp: Triển khai công tác phật sự 2015

Thứ năm, 11/03/2015 | 10:27

Ngày 20/01/Ất Mùi (10/3/2015) BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp triển khai phiên họp giải quyết một số phật sự còn trong năm 2014 và triển khai đến 12 BTS Huyện, Thị, Thành các phật sư 2015.

Chủ tọa phiên họp HT.Thích Thiện Huệ - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT.Thích Chơn Minh - Phó ban Thường Trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Chư tôn đức Phó Ban, Chư tôn đức thường trực, Ủy viên BTS PG tỉnh và Trưởng BTS Phật giáo 12 Huyện Thị Thành cũng về tham dự.
 
Ban Thư ký đã đọc báo cáo các công tác phật sự của tháng đầu năm 2015 và soạn thảo dự kiến các hoạt động trong tháng tới với các nội dung; lập kế hoạch và danh sách BTC Đại lễ Phật đản PL.2559; chuẩn bị nhân sự Ban chỉ đạo và kế hoạch việc tổ chức các điểm An cư kiết hạ. Thông qua báo cáo Chư tôn đức 12 BTS góp ý kiến giải quyết một số các tự viện xin gia nhập Giáo hội, và xin bổ nhiệm một số trụ trì cho các tự viện còn thiếu nhân sự hoạt động tại địa phương, giải quyết một số vấn đề tăng ni làm mất sự trang nghiêm Giáo hội và không tuân thủ Quy chế của Giáo hội.v.v…

Ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã trình bài phương án giải quyết thu niên liễm năm 2015 đến hội nghị, đây là ngân quỹ để hoạt động phật sự của BTS Phật giáo Đồng Tháp. Mỗi tự viện phải đóng niên liễm đến Trưởng BTS 12 Huyện Thị Thành nhận và sẽ gửi về Ban Kinh tế Tài chánh Phật giáo Đồng Tháp.
 
HT.Thích Thiện Huệ đã đúc kết những sự kiện phật sự trong tháng Giêng, như sau: Thường trực BTS đã đến chúc Tết các cơ quan Ban ngành tỉnh và 12 huyện thị thành trong dịp đón xuân Ất Mùi 2015. Và các vị lãnh đạo chánh quyền cấp tỉnh, huyện thị thành Phố đã đến thăm hỏi chúc Tết Chư tôn đức BTS Phật giáo Đồng Tháp, đây là truyền thống đoàn kết của đạo và đời đã nói lên sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau của người Việt Nam. 
 
Phật giáo Đồng Tháp, mỗi tăng, ni cùng nhau góp phần phát triển Phật giáo cho tương lai với mục tiêu “hoằng pháp lợi sanh – phục vụ chúng sanh là cúng dường Chư Phật. Thường trực BTS lập danh sách tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2559 long trọng hơn mỗi năm; chuẩn bị cho việc tổ chức khóa An cư Kiết hạ PL.2559 – DL.2015, triển khai đến tăng, ni phải nhập Hạ theo sự chỉ đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Văn phòng BTS tạo điều kiện thuận lợi cho việc công nhân cơ sở Giáo hội; bổ nhiệm một số vị trụ trì năng lực trong công việc hoằng pháp tại địa phương…

Buổi họp kết thúc trong sự tiếp thu ý kiến của Hòa thượng Trưởng Ban chỉ đạo.

Thích Huệ Nghiêm
Thích Huệ Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z