Phật Giáo

Đồng Tháp: Xây dựng nhà Tổ Ni tại chùa Phước Huệ

Thứ năm, 28/03/2016 | 16:34

Ngày 19/02/Bính Thân (27/03/2016), Ni trưởng Thích Nữ Như Ngọc viện chủ và chư ni chùa Phước Huệ (Tp.Sa Đéc) tổ chức Lễ đặt đá trùng tu nhà Tổ Ni.

 
Tham dự HT.Thích Thiện An, thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Đồng Tháp; TT.Thích Chơn Minh, Phó ban TT BTS Phật giáo tỉnh Đồng Tháp; HT.Thích Minh Tấn, Chứng minh BTS Phật giáo Sa Đéc; Chư tôn đức tăng, ni trụ trì các tự trong Thành phố cũng về tham dự.

Chưng tôn Hòa thượng chứng minh, Chư tôn đức tăng ni, Ni chúng chùa Phước Huệ, niêm hương bạch Phật, bạch Tổ và nghi thức đặt đá tại khu nhà Tổ ni của chùa.
 
 

Thích Huệ Nghiêm

Thích Huệ Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z