Tag: đức Phật cấm uống rượu

Lee Hyori, từ kiếm tiền, uống rượu, đến trồng rau, ăn chay tĩnh tâm

Trước kia, tôi là một kẻ chỉ biết lao vào kiếm tiền như thiêu thân mà không biết nghỉ ngơi. Tôi kiếm được nhiều tiền nhưng có thực sự hạnh phúc?
10:19 30/07/2019

Rượu gây ra 36 tội lỗi nên đức Phật cấm uống, cấm mời, cấm buôn bán rượu

Nếu là một Phật tử đã thọ giới Bồ Tát, mà lại có tâm cố ý uống rượu là điều tuyệt đối không thể chấp nhận. Vì như vậy là trái tư cách của một vị Bồ Tát. Vì rượu là vực sâu của tội ác, là cửa ngõ sanh tử họa hại. Khi đã uống rượu vào thì dễ tạo các tội lỗi.
11:00 18/07/2019