Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Đức Phật là bậc thầy các nhà khoa học

Đức Phật là bậc thầy các nhà khoa học

Phật (Buddha) là một từ ngữ để chỉ người giác ngộ viên mãn. Ðức Thích Ca Mâu Ni (Sàkyãmuni) là người đã giác ngộ, nên chúng ta gọi Ngài là Phật. Giác ngộ là thấy biết mọi chân lý về vũ trụ và nhân sinh. Từ chỗ giác ngộ này, đức Phật chỉ dạy các môn đồ còn ghi chép lại thành Tạng kinh.
Trí huệ quang minh Phật chiếu khắp tâm chúng sinh

Trí huệ quang minh Phật chiếu khắp tâm chúng sinh

Đức Phật 12/05/2020, 09:12

Quang minh của Phật giống như công ty điện lực, phòng của chúng ta ở đã bắt dây điện, bóng đèn, nút mở tắt .v.v… tất cả đều đã bắt xong, đã tiếp thông với điện lực. Nhưng nếu không bật lên, thì đèn vẫn không sáng, trong phòng vĩnh viễn vẫn đen tối.

Tuệ giác của Đức Phật

Tuệ giác của Đức Phật

Đức Phật 11/05/2020, 14:22

Hôm nay, nhân ngày Đại lễ Phật đản cũng là ngày vui của Tăng Ni và Phật tử, tôi sẽ nhắc lại những đặc điểm nổi bật trong đời sống của Đức Phật. Mong rằng quý vị nghe, hiểu và ứng dụng tu hành, xứng đáng là người đệ tử đi theo con đường Phật đã đi, làm những việc Phật đã làm.

Trong tâm có Phật

Trong tâm có Phật

Đức Phật 11/05/2020, 10:25

Ngày Phật đản thức tỉnh chúng ta trở về để nhìn lại. Cuộc đời hành đạo của Đức Phật là một tấm gương sáng vĩ đại; những lời dạy của Ngài đã trở thành khuôn vàng thước ngọc cho bao kẻ lữ hành còn lưu lạc chốn nhân gian.

Ý nghĩa danh hiệu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Ý nghĩa danh hiệu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Đức Phật 10/05/2020, 15:34

Là Phật tử khi thực hành quy y Phật, bạn cần hiểu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc Thầy gốc của chúng ta. Ngài là bậc giác ngộ thấu rõ chân lý của vạn pháp, thị hiện trong hình tướng của loài người, đi vào cõi Sa bà đề khai sáng Ánh đạo vàng cho nhân gian.

Những ngôn ngữ Đức Phật sử dụng khi thuyết pháp là gì?

Những ngôn ngữ Đức Phật sử dụng khi thuyết pháp là gì?

Đức Phật 05/09/2019, 09:04

Đây không phải một chuyên khảo luận về đề tài ngôn ngữ thời đức Phật, chỉ là ghi lại vài suy nghĩ bất chợt, nên không thể đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Phật pháp đa diện của các bậc thức giả muốn nghiên cứu sâu rộng.

Ý nghĩa vô song khi Thái tử xuất gia, hoằng Phật đạo

Ý nghĩa vô song khi Thái tử xuất gia, hoằng Phật đạo

Đức Phật 30/08/2019, 08:38

Ý nghĩa ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia vẫn còn in đậm trong tâm tư của tất cả những người con Phật. Do đó kỷ niệm ngày Phật xuất gia nhằm nhắc nhở hàng Phật tử tại gia cũng như xuất gia noi theo gương sáng của Ngài để tu hành, để tinh tấn, để tăng trưởng trí tuệ và để giải thoát.

Những câu chuyện ám hại Đức Phật

Những câu chuyện ám hại Đức Phật

Đức Phật 29/08/2019, 16:40

Bài viết dưới đây tóm lược lại hai câu chuyện được ghi chép trong kinh sách, tả lại những cảnh ganh tị, hận thù, tham vọng,... đã xảy ra khi Đức Phật còn tại thế.

Đức Phật nói về việc bố thí trong các Kinh như thế nào?

Đức Phật nói về việc bố thí trong các Kinh như thế nào?

Đức Phật 09/08/2019, 10:09

Nếu là Phật tử, nên cúng dường những người tật bệnh như cúng dường chư Phật không khác. Trong 8 món phước điền, phước thăm bệnh là đứng đầu. Phatgiao.org.vn xin giới thiệu tới quý Phật tử những lời nói của Đức Phật về việc bố thí trong các Kinh Tạng.

Vì sao mẹ của Tôn giả Mục Kiền Liên bị đày vào cõi ngạ quỷ?

Vì sao mẹ của Tôn giả Mục Kiền Liên bị đày vào cõi ngạ quỷ?

Nhân vật Phật giáo 08/08/2019, 15:07

Nghiệp của bà Thanh Đề, mẹ ngài Mục Kiền Liên là nghiệp gì? Bỏn xẻn là một phần nhỏ, lớn hơn là lòng hiểm ác. Từ nghiệp hiểm ác bỏn sẻn mà đọa vào kiếp ngạ quỷ, làm quỷ đói. Đã đọa rồi thì phải chịu quả, dù con mình có thần thông cũng không cứu được.

Đức Phật và lời nguyện độ vị đệ tử cuối cùng trong nhiều kiếp

Đức Phật và lời nguyện độ vị đệ tử cuối cùng trong nhiều kiếp

Đức Phật 06/08/2019, 10:27

Đại chúng nghe đức Phật cặn kẽ giải đáp xong, ai nấy đều cảm thấy như khát được uống, đói được ăn, tâm trí sáng ngời, cõi lòng thanh thản an vui, đồng đỉnh lễ Phật, rồi cùng ngồi xung quanh nghe Phật di chúc những lời cuối cùng.

Đức Phật chỉ ra tâm tính nhiệm màu nơi mỗi chúng sinh

Đức Phật chỉ ra tâm tính nhiệm màu nơi mỗi chúng sinh

Đức Phật 31/07/2019, 17:15

Vậy thì biết tâm ông vốn là nhiệm mầu trong sạch sáng suốt, ông tự mê lầm, bỏ mất tính bản nhiên mà chịu luân hồi, thường bị chìm đắm trong bể sống chết, nên Như lai gọi là đáng thương xót".

Đức Phật có để tóc hay không, tướng nhục kế là gì?

Đức Phật có để tóc hay không, tướng nhục kế là gì?

Đức Phật 17/07/2019, 15:52

Tại sao trong các chùa tượng và hình ảnh của các đức Phật thì có để tóc xoắn, đang khi các tu sĩ phải cạo đầu trọc, xin thầy giải thích giúp con hiểu rõ.

Đức Phật và câu trả lời đáng suy ngẫm về nghiệp

Đức Phật và câu trả lời đáng suy ngẫm về nghiệp

Đức Phật 17/07/2019, 08:31

Câu chuyện mà Đức Phật kể cho các môn đồ đã khiến nhiều người nhận ra, dù chưa làm điều gì có hại cho người khác, nhưng họ đã vô tình tạo nghiệp cho chính bản thân mà không biết.

Thiền sư Tông Diễn và hành trình tìm mẹ, cứu mẹ ly biệt

Thiền sư Tông Diễn và hành trình tìm mẹ, cứu mẹ ly biệt

Nhân vật Phật giáo 10/07/2019, 14:54

Tìm được mẹ, ngài không thổ lộ hết mọi thứ để nhận mẹ mà lại khéo léo sắp xếp để mẹ con vẫn được gần nhau mà lại còn hướng được cho mẹ tu hành để tiêu trừ ba nghiệp và làm nhân tốt để khi chết được vãng sanh cõi cực lạc.

Phật ở đâu? Thân khẩu ý của Phật là gì?

Phật ở đâu? Thân khẩu ý của Phật là gì?

Đức Phật 01/07/2019, 11:00

Kinh Hoa Nghiêm mở đầu: “Khi ấy đức Thế Tôn ở xứ Ma Kiệt Đà, dưới gốc cây Bồ-đề, nơi hết thảy pháp thành chính giác. Trí vào tam thế tất đều bình đẳng. Thân sung mãn tất cả thế gian. Âm thanh khắp thuận mười phương quốc độ”.

Tấm lòng từ bi của đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Tấm lòng từ bi của đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Đức Phật 29/06/2019, 12:00

Cái đại nguyện vì đời mà hành đạo, vì tình thương mà san bằng bể khổ đã được đức Phật Thích Ca theo đuổi từng ngày, từng giờ, trong suốt bốn mươi lăm năm đi truyền bá giáo lý của ngài, cho đến phút cuối cùng, khi ngài nhập Niết Bàn.

Đức Phật luôn vun bồi 6 loại phúc đức

Đức Phật luôn vun bồi 6 loại phúc đức

Đức Phật 27/06/2019, 09:20

Ai cũng biết Đức Thế Tôn là bậc Phước trí nhị nghiêm, viên mãn phước đức và trí tuệ. Ấy vậy mà suốt cả cuộc đời, Ngài vẫn tiếp tục vun bồi phước đức không khi nào ngừng nghỉ. Từ việc lớn cho đến việc nhỏ, nhỏ như xâu kim giúp người, Đức Thế Tôn vẫn không nề hà giúp mọi người

Tại sao Đức Phật thường nói đến sự khổ đau?

Tại sao Đức Phật thường nói đến sự khổ đau?

Đức Phật 27/06/2019, 06:00

Trong Tứ diệu đế, đế đầu tiên Đức Phật nói đến là Khổ đế, tiếp theo là Tập đế, và hai đế cuối cùng (3- 4) là giải pháp đức Phật dạy (tu) để chấm dứt sự khổ đau của kiếp nhân sinh.

Đức Phật là thầy dẫn đường bậc mô phạm đạo đức

Đức Phật là thầy dẫn đường bậc mô phạm đạo đức

Đức Phật 24/06/2019, 14:00

Sự trải nghiệm trong suốt quá trình tụ tập của biết bao nhiêu bậc hiền Thánh đã đi trước, để lại cho chúng ta những lời chỉ dạy rất bổ ích, chúng tôi xin chân thành trình bày ra đây bằng tất cả tấm lòng với trái tim yêu thương và hiểu biết.

Thái tử Tất Đạt Đa sớm nhận ra đời sống dục lạc thế gian là đau khổ

Thái tử Tất Đạt Đa sớm nhận ra đời sống dục lạc thế gian là đau khổ

Đức Phật 17/06/2019, 17:00

Hàng năm, cứ đến ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch, Phật tử khắp nơi lại thành tâm làm lễ kỷ niệm ngày xuất gia của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Một niềm tin vĩ đại mà Đức Phật đã cho tất cả chúng sanh là: “Tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật”.

Xem thêm