Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Tinh thần và mục đích giáo dục của Đức Phật

Tinh thần và mục đích giáo dục của Đức Phật

Nếu giá trị thật của con người nằm ở đời sống đạo đức và trí tuệ thì con đường giác ngộ giải thoát không có ranh giới của giới tính, chủng tộc, màu da. Bất cứ ai, một khi thực hành đúng chánh pháp sẽ chắc chắn chứng đắc được các quả vị như nhau, đạt được hạnh phúc và an lạc như nhau.
A La Hán vô não

A La Hán vô não

Nhân vật Phật giáo 16/03/2020, 17:45

Trong một xã hội đói đạo đức như hiện nay, một tấm gương giải thoát của một bậc chân tu, dù lánh đời trong thất, cũng tỏa ra ảnh hưởng trong dân, lợi ích không thua gì trăm bài giảng thuyết lý. Độ người, trước hết phải sạch mình. Mình ở dưới hố thì vớt ai lên khỏi hố?

Đức Phật thăm Tỷ kheo lâm bệnh

Đức Phật thăm Tỷ kheo lâm bệnh

Đức Phật 15/03/2020, 17:00

Những người đồng hạnh với các ông bị đau ốm, các ông không săn sóc cho nhau thì ai săn sóc? Các ông mỗi người đều khác họ, khác nhà, vì niềm tin mà bỏ nhà xuất gia, sống không nhà, đều cùng một họ Sa môn Thích tử, đồng tu phạm hạnh, nếu không săn sóc lẫn nhau thì ai săn sóc?

Đức Phật - Nhà đại giáo dục

Đức Phật - Nhà đại giáo dục

Đức Phật 13/03/2020, 09:10

Chúng ta hãy tìm hiểu Đức Phật dạy cho nhân loại những gì, hay gần ta hơn, Đức Phật dạy chúng ta những gì khi Ngài đứng trên bình diện một nhà Đại Giáo dục hoán cải con người theo hướng Ngài muốn cho chúng sinh đi.

Bồ tát vốn cũng là chúng sinh

Bồ tát vốn cũng là chúng sinh

Nhân vật Phật giáo 13/03/2020, 07:33

Bồ Tát là nửa tiếng Phạn, đầy đủ là “bồ đề tát đỏa”. Bồ đề dịch là “giác”, tát đỏa dịch là “hữu tình”. Tức cũng là giác hữu tình, còn gọi là hữu tình giác, ý nghĩa giống nhau, chẳng có khác biệt.

Vị Tỳ kheo ni đệ nhất thần thông từng bị Đức Phật quở trách

Vị Tỳ kheo ni đệ nhất thần thông từng bị Đức Phật quở trách

Đức Phật 27/12/2019, 09:14

Đức Phật đã nói với ni sư: “Trước mặt Đức Phật, con không được phô diễn thần thông vì lợi ích riêng của mình; thay vào đó, một vị ni sư cần trì giữ hạnh khiêm cung và tác phong giản dị, để mọi chúng sinh đều được truyền cảm hứng và tự nhiên phát khởi niềm lòng kính ngưỡng trong tâm”.

Đức Phật và con người hiện đại

Đức Phật và con người hiện đại

Đức Phật 23/12/2019, 10:28

Với bức thông điệp về Khổ đế và Diệt đế, Đức Phật chỉ cho chúng ta căn bệnh trầm kha đè nặng trên kiếp sống con người hiện đại và nói lên cho chúng ta rõ các căn bệnh ấy đều có thể diệt trừ ngay trong hiện tại.

Y, Bát của đức Phật

Y, Bát của đức Phật

Đức Phật 22/12/2019, 08:35

Y và bát của đức Phật là thông điệp đầy ý nghĩa đối với hàng đệ tử của Ngài. Trong sinh hoạt của Tăng đoàn việc thọ trì y và bát theo luật nghi là một điều tối quan trọng để hội chúng xuất gia được thanh tịnh và để kế thừa truyền thống chánh pháp của chư Phật trong nhiều đời.

Vì sao Như Lai thương xót chúng sinh mê lầm?

Vì sao Như Lai thương xót chúng sinh mê lầm?

Đức Phật 21/12/2019, 09:01

Sắc, tâm, các duyên và các tâm sở, các pháp sở duyên, đều duy tâm tính biến hiện. Thân ông, tâm ông đều là những vật hiện ra trong tâm tính. Làm sao các ông lại bỏ mất tâm tính quý báu ấy, nhận cái mê trong ngộ.

Đức Phật dạy con như thế nào?

Đức Phật dạy con như thế nào?

Đức Phật 21/12/2019, 09:01

Trong Phật giáo, giác ngộ là hạnh phúc lớn lao nhất. Tôi ước mong con cái của tôi sẽ tìm thấy sự an lạc, thảnh thơi và an lành trên con đường đi tới giải thoát. Và có lẽ, trên con đường trở thành người lớn, chúng cũng sẽ được dạy về đạo đức, thiền định và tuệ giác (như La Hầu La vậy).

Nếp sống các vị đại đệ tử khi đức Phật còn tại thế

Nếp sống các vị đại đệ tử khi đức Phật còn tại thế

Đức Phật 21/12/2019, 06:11

Một nếp sống như vậy là một nếp sống tương thân, tương ái, tôn kính nhau, tôn trọng nhau, sống quên cái tâm riêng tư nhỏ bé của mình, hòa đồng với tâm các vị đồng phạm hạnh. Như vậy mới thật sự là sống hòa hợp như nước với sữa, nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm.

Ngẫm lời Đức Phật dạy La Hầu La về lòng chính trực

Ngẫm lời Đức Phật dạy La Hầu La về lòng chính trực

Đức Phật 20/12/2019, 07:32

“Đời của một người tu cũng chỉ bằng một chút nước này thôi, nếu như người đó cố tình nói dối. Đời của một người tu cũng đang vất bỏ đi như vầy nếu như người đó cố tình nói dối. Đời của một người tu cũng trở nên trống rỗng như cái thau này nếu như người đó cố tình nói dối.”

Quan điểm giáo dục của đức Phật là động lực thúc đẩy xã hội tiến bộ

Quan điểm giáo dục của đức Phật là động lực thúc đẩy xã hội tiến bộ

Đức Phật 15/12/2019, 06:52

Muốn đoạn trừ nỗi khổ này, cần phải suy nghĩ và tìm cách chữa trị bằng cách khám bệnh, trị bệnh và nghỉ dưỡng. Cách suy tư và hành động như thế phù hợp với bệnh trạng, cho nên bệnh tình ngày càng thuyên giảm, cách suy tư và hành xử như vậy được gọi là ‘như lý tác ý’.

Đức Phật không thấy ai là kẻ thù

Đức Phật không thấy ai là kẻ thù

Đức Phật 13/12/2019, 10:11

Đức Phật bình đẳng giáo hóa chúng sinh không biết mệt mỏi, không biết nhàm chán, không oán giận kẻ hại mình mà còn khoan dung độ lượng, cho họ có cơ hội cải tà quy chánh. Thứ đến, Ngài tùy căn cơ chúng sinh mà nói pháp thích hợp để giúp họ chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau thành an vui, hạnh phúc.

Phật nằm mộng

Phật nằm mộng

Đức Phật 05/12/2019, 11:02

Người có phước đức, tâm tánh thiện thì thường mộng lành tốt. Trái lại người xấu ác thường mộng hãi hùng, la hét. Mộng tuy là cái không thật nhưng ảnh hưởng đến chúng ta rất nhiều.

Ai thấy pháp là người ấy thấy Phật

Ai thấy pháp là người ấy thấy Phật

Đức Phật 01/12/2019, 08:54

Nội dung mà chúng ta sẽ thảo luận trong bài viết ngắn này là “Ai thấy pháp là người ấy thấy Phật, ai thấy Phật người ấy thấy pháp”. Thật ra chủ đề này không phải tác giả tự đặt mà vốn là lời Phật dạy, được tìm thấy nhiều nơi trong kinh A hàm hay Nikaya.

Cuộc đời Thánh tăng A Nan Ða sau khi Ðức Phật nhập Niết bàn (II)

Cuộc đời Thánh tăng A Nan Ða sau khi Ðức Phật nhập Niết bàn (II)

Nhân vật Phật giáo 29/11/2019, 09:09

Khi Thánh Tăng A Nan Ða sống tới 120 tuổi thì cảm thấy Niết bàn gần kề. Ngài liền rời Vương Xá thành (Ràjagaha) đi về hướng Vesali, giống như đức Phật trước đó đã làm, để tìm nơi Viên tịch, thì tin tức thấu tai vua nước Magadha (Ma Kiệt Ðà) và thấu tai các vị Hoàng tử xứ Vesali.

Cuộc đời Thánh tăng A Nan Ða sau khi Ðức Phật nhập Niết bàn (I)

Cuộc đời Thánh tăng A Nan Ða sau khi Ðức Phật nhập Niết bàn (I)

Nhân vật Phật giáo 29/11/2019, 08:21

Trong hàng Phật giáo có rất nhiều vị đại tông đồ rất đáng cho hậu thế noi gương. Một trong những vị đại tông đồ ấy là Thánh Tăng A Nan Ða, một cái tên đã chiếm trọn vẹn sắc thái phổ thông trong kinh điển đạo Phật.

Quan điểm của Đức Phật về dục lạc

Quan điểm của Đức Phật về dục lạc

Đức Phật 26/11/2019, 08:45

Trong tất cả các lạc thú thuộc về dục lạc, chế ngự và xa lìa dục tình là yếu tố quan trọng quyết định căn bản đến phạm hạnh của người xuất gia và tánh hạnh của người xuất gia.

Tưởng niệm cố Trưởng lão Hoà Thượng Thích Hành Trụ

Tưởng niệm cố Trưởng lão Hoà Thượng Thích Hành Trụ

Nhân vật Phật giáo 25/11/2019, 14:08

Hòa thượng sinh ngày 15-2-1903 tại làng Phương Lưu, huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên, trong một gia đình phúc đức thuần hậu, nhiều đời thâm tín Tam bảo. Thân phụ là cụ Lê Uyển, thân mẫu là bà Nguyễn Thị Sử. Gia đình có 3 người con trai đều xuất gia tu hành giải thoát.

Thánh hạnh vĩ đại của Đức Phật

Thánh hạnh vĩ đại của Đức Phật

Đức Phật 25/11/2019, 08:05

Khi ở tuổi 80, sắp vào Niết bàn, Đức Phật giảng bài pháp về 4 thần túc của bậc giác ngộ, có khả năng kéo dài tuổi thọ. Tôn giả A Nan nghe nhưng không thỉnh Thế Tôn trụ thân ở đời một thời gian trong khi ác ma thỉnh Ngài nên sớm vào Niết bàn...

Xem thêm