Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Lời di huấn tràn đầy Từ bi của Đức Phật

Lời di huấn tràn đầy Từ bi của Đức Phật

Khi Đức Phật sắp nhập Niết bàn, hết thảy trí tuệ và tinh anh của Ngài thể hiện trong những lời di huấn chân thật và tràn đầy Từ bi. Vì tất cả chúng sinh, vì sự đau khổ của muôn loài và để gửi đến từng đơn vị nhỏ nhoi nhất của sự sống, chúng ta lại đọc thêm một lần nữa.
Tinh thần và mục đích giáo dục của Đức Phật

Tinh thần và mục đích giáo dục của Đức Phật

Đức Phật 31/12/2019, 20:22

Nếu giá trị thật của con người nằm ở đời sống đạo đức và trí tuệ thì con đường giác ngộ giải thoát không có ranh giới của giới tính, chủng tộc, màu da. Bất cứ ai, một khi thực hành đúng chánh pháp sẽ chắc chắn chứng đắc được các quả vị như nhau, đạt được hạnh phúc và an lạc như nhau.

Vị cư sĩ đầu tiên đắc quả A la hán

Vị cư sĩ đầu tiên đắc quả A la hán

Nhân vật Phật giáo 31/12/2019, 09:29

Đại đức Yasa có bốn người bạn tên Vimala, Subahu, Punnaji và Gavampati. Khi bốn vị này đã nghe tin người bạn cao quý của mình đã cạo râu tóc và đắp y thì đến thăm và tỏ ý muốn noi theo gương lành ấy. Ngài Yasa dẫn cả bốn vào yết kiến Đức Phật, sau khi nghe Pháp, cả bốn đều đắc quả A-la-hán.

Sức mạnh của nghiệp

Sức mạnh của nghiệp

Đức Phật 30/12/2019, 06:46

Nên biết nghiệp thì phải trả, song nhờ phước che chở nên trả nhẹ hơn. Hiểu như vậy chúng ta mới thấy lợi ích của sự tu. Tu là để ba nghiệp của chúng ta được sạch, được tốt hơn, chớ không phải tu để có thần thông.

Sự chứng ngộ của Đức Phật

Sự chứng ngộ của Đức Phật

Đức Phật 28/12/2019, 08:11

Không có pháp nào làm chướng ngại đức Phật, không có pháp nào mà Đức Phật không thấy rõ, biết rõ, vì vậy đệ tử thường gọi ngài là Đấng Pháp Vương. Tất cả những năng lực của Đức Phật đều xuất sinh từ Tuệ giác của Ngài, nghĩa là từ nội dung chứng ngộ Vô thượng Chánh đẳng giác dưới cội Bồ đề.

Tóm tắt về cuộc đời ni sư Jetsunma Tenzin Palmo

Tóm tắt về cuộc đời ni sư Jetsunma Tenzin Palmo

Đức Phật 06/12/2018, 15:42

Ni sư Jetsunma Tenzin Palmo hiện là Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo nữ Quốc tế (Sakyadhita).

Thập đại đệ tử (mười đệ tử) của Đức Phật là ai?

Thập đại đệ tử (mười đệ tử) của Đức Phật là ai?

Đức Phật 01/12/2018, 16:22

Thập đại đệ tử (mười đệ tử) của Đức Phật được nhắc đến dưới đây là những vị tiêu biểu nhất trong tổng số 1250 vị xuất sắc ưu tú, chứng được thánh quả A La Hán. Trong 10 vị này mỗi vị đều có sở trường riêng, sở chứng riêng và đạo hạnh riêng.

Đức Phật A Di Đà

Đức Phật A Di Đà

Đức Phật 27/11/2018, 13:32

Nhiều Phật tử vẫn chưa hiểu rõ về Đức Phật A Di Đà và thường nhầm lẫn Phật A Di Đà và Phật Thích Ca. Bài viết dưới đây sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về Ngài.

Vài vấn đề về cuộc đời các thiền sư Không Lộ và Nguyễn Minh Không

Vài vấn đề về cuộc đời các thiền sư Không Lộ và Nguyễn Minh Không

Đức Phật 23/11/2018, 14:44

Một số nhà nghiên cứu khi tìm hiểu văn hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ thường nhầm lẫn hai nhà tu hành đạo Phật đời Lý là một người. Đó là Dương Không Lộ và Nguyễn Minh Không.

Lược sử tóm tắt về cuộc đời Đức Phật - Thích Ca Mâu Ni

Lược sử tóm tắt về cuộc đời Đức Phật - Thích Ca Mâu Ni

Đức Phật 23/11/2018, 14:31

Bài viết này “Đức Phật là ai” được trích dịch từ tập sách “Lịch sử Phật giáo Mỹ quốc” của tác giả Rick Fields dày 450 trang này. Sách do Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng dịch.

Cuộc đời, tiểu sử Trưởng lão Hoà thượng Thích Hiển Pháp (1933-2018)

Cuộc đời, tiểu sử Trưởng lão Hoà thượng Thích Hiển Pháp (1933-2018)

Đức Phật 22/11/2018, 11:19

Dù ở vị trí, cương vị nào, Trưởng lão Hòa thượng luôn nhận được tình cảm kính trọng đặc biệt của Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước cũng như cộng đồng xã hội...

Tiểu sử, cuộc đời, tác phẩm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Tiểu sử, cuộc đời, tác phẩm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Đức Phật 16/11/2018, 15:05

Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một giáo viên, nhà thơ và nhà hoạt động vì hoà bình được kính nể khắp thế giới, với những lời dạy mạnh mẽ và các cuốn sách bán chạy nhất của Ông về chánh niệm và hòa bình.

Xem thêm