Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Đức Phật: Con người của mọi thời đại

Đức Phật: Con người của mọi thời đại

Đức Phật đã từ bỏ tất cả những phương pháp mà Ngài đã học, đi theo con đường riêng của Ngài. Và một hôm Ngài phát đại nguyện dưới cội cây bồ đề trên bờ sông Neranjarà (Ni Liên Thiền) tại Buddha-Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng) xứ Bihar ngày nay.
Đức Phật an nhiên tự tại giữa cuộc đời

Đức Phật an nhiên tự tại giữa cuộc đời

Đức Phật 22/05/2020, 09:47

Đức Phật của chúng ta đã làm cho lũ chúng ma một phen kinh hồn, khiếp đảm bởi cây cung Thiền định và lưỡi kiếm trí tuệ nên Ngài đã vượt qua cạm bẫy của ma và tuyên bố “Ta đã chứng được đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác”.

Vì sao đức Phật còn tóc mà chư Tăng thì không?

Vì sao đức Phật còn tóc mà chư Tăng thì không?

Đức Phật 21/05/2020, 07:48

Trong 6 năm tu khổ hạnh thì Thái tử không cạo tóc vì tu khổ hạnh và không bận tâm đến hình thể của mình. Nhưng sau khi giác ngộ, mỗi tháng đức Phật đều cạo đầu và các đệ tử của Ngài cũng cạo đầu theo.

Pháp trợ niệm của Đức Phật

Pháp trợ niệm của Đức Phật

Đức Phật 20/05/2020, 14:23

Kinh tạng còn ghi lại khá nhiều trường hợp Đức Phật đích thân trợ niệm hoặc dạy các đệ tử đi trợ niệm cho người bệnh hoặc người sắp lâm chung.

Tài khuất phục rắn thần ngàn năm tuổi của Tôn giả Ca Tỳ Ma La

Tài khuất phục rắn thần ngàn năm tuổi của Tôn giả Ca Tỳ Ma La

Nhân vật Phật giáo 18/05/2020, 14:14

Trong quyển “Phật Tổ Thống Ký” có chép rằng, Tổ sư đời thứ mười ba Ca Tỳ Ma La là người nước Ma Yết Đà. Trước khi về quy y Phật, ngài có đến ba ngàn đệ tử.

Một câu chuyện về sức mạnh của lòng từ

Một câu chuyện về sức mạnh của lòng từ

Đức Phật 12/11/2019, 12:30

Khi đức vua và quân lính đến bắt Angulimala, họ thấy người ấy đang ở trong Tịnh xá của Đức Phật. Biết rằng Angulimala đã từ bỏ ác đạo của mình và trở thành một vị tỳ kheo, vua và quần thần đều đồng ý để yên vị này. Suốt thời gian Angulimala nhiệt tâm thực hành thiền định.

Sự tích mười bảy Pháp tăng tàn

Sự tích mười bảy Pháp tăng tàn

Đức Phật 12/11/2019, 10:54

Mỗi giới muốn rõ nghĩa phải xem nội dung của giới điều và xem sự tích. Khi đọc sự tích, ta có thể thấy rõ nguyên do chế giới và mục tiêu mỗi giới, đồng thời cũng có thể thấy cái tinh thần nằm ở đằng sau chữ nghĩa.

Đức Phật là người bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh

Đức Phật là người bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh

Đức Phật 10/11/2019, 10:03

Nếu tham và sân là nguyên nhân tạo chiến tranh, thì muốn có nền hòa bình phải triệt tiêu tham sân ấy. Nhưng tham lam và sân hận lại chưa phải là cái gốc sâu thẳm của chiến tranh, nguồn gốc của chiến tranh chính là sự si mê, không thấy và phân biệt được giữa thiện và ác.

Vì hạnh phúc muôn loài

Vì hạnh phúc muôn loài

Đức Phật 09/11/2019, 07:37

Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian này nhằm mục đích đem lại hạnh phúc an lạc cho muôn loại sinh linh, nhưng trước hết là cho nhân loại.

Thập hiệu Như lai

Thập hiệu Như lai

Đức Phật 08/11/2019, 06:30

Đức Phật là bậc Thầy vĩ đại của Trời và người. Trong kinh có kể, Ngài thường hóa thân lên các cõi trời thuyết giáo cho chư Thiên. Trong pháp hội của Ngài ở thế gian, giữa chúng Tỳ kheo và cư sĩ, thường có chư Thiên hiện diện để bảo hộ Ngài và cùng nghe pháp.

Đức Phật dạy có nên giết hại sinh vật để cúng giỗ người thân đã mất không?

Đức Phật dạy có nên giết hại sinh vật để cúng giỗ người thân đã mất không?

Đức Phật 07/11/2019, 09:08

Chúng ta có thể thấy luật nhân quả theo dõi chúng ta như bóng theo hình, và nghiệp báo của việc sát sinh là rất nặng nề. Chưa kể những ác nghiệp khác mà chúng ta đã và đang tạo tác, nghiệp chồng chất lên nghiệp, biết chừng nào mới trả cho xong.

Đức Phật hàng ma

Đức Phật hàng ma

Đức Phật 06/11/2019, 08:19

Tóm lại hư vọng biết là hư vọng, chân thật biết là chân thật, thường tỉnh sáng luôn luôn, đó là diệu pháp hàng ma, mà cũng chính là yếu chỉ tu hành. Vòng sanh tử từ đó mà cắt đứt, nhẹ nhàng vượt qua mọi khủng bố, lo âu, an lành chiến thắng tất cả loại ma ở trong tâm lẫn ở ngoài cảnh.

Phước lạc thay sự xuất hiện của chư Phật

Phước lạc thay sự xuất hiện của chư Phật

Đức Phật 30/10/2019, 08:50

Sự du nhập của đạo Phật vào Việt Nam từ lúc bắt đầu đến tận ngày nay đã trải qua nhiều triều đại. Cùng với các biến cố lịch sử khác nhau cho chúng ta thấy khi có sự dẫn dắt, soi sáng và giáo dục của đạo Phật thì đất nước được an bình và tinh thần được thăng hoa.

Lòng chân thành của đức Phật

Lòng chân thành của đức Phật

Đức Phật 29/10/2019, 18:00

Thế gian thường thề thốt với nhau: Dù cho biển cạn núi mòn, “lòng này” vẫn không thay đổi. Nghe như thật! Làm gì có chuyện đó, mà nếu có chăng nữa, e rằng “lòng này” đã bị xơ cứng bởi vô minh si ái mất rồi. Cuộc đời là một dòng luân lưu, biến đổi không dừng...

Đức Phật đã xử sự như thế nào khi được cung kính, cúng dường?

Đức Phật đã xử sự như thế nào khi được cung kính, cúng dường?

Đức Phật 28/10/2019, 08:58

Đức Phật đã thành công và xuất sắc trong sứ mệnh thuyết pháp độ sanh. Thời Ngài tại thế, Ngài đã hóa độ cho hai chúng xuất gia và tại gia của Ngài, khiến cho hàng nghìn, hàng vạn người chứng quả. Ngài còn nhiếp phục các ngoại đạo và tà giáo, khiến họ chấp nhận giáo lý của Ngài và trở thành Phật tử.

Đại sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi và Ni sư Diệu Nhân

Đại sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi và Ni sư Diệu Nhân

Nhân vật Phật giáo 26/10/2019, 12:11

Đại sư Tỳ-ni-đa-lưu-chi từ Ấn Độ đến Trung Quốc vào năm 562, được Tam tổ Tăng Xán của Thiền tông Trung Hoa ấn chứng và khuyên về phía nam truyền giáo. Năm 580, Đại sư đến Giao Châu truyền tâm ấn cho Đại sư Pháp Hiền, mở đầu dòng thiền Tỳ-ni-đa-lưu-chi, được 19 thế hệ, Ni sư Diệu Nhân thuộc thế hệ thứ 17.

Quan hệ giữa Đức Phật và chúng đệ tử (II)

Quan hệ giữa Đức Phật và chúng đệ tử (II)

Đức Phật 26/10/2019, 08:15

Mối quan hệ giữa đức Phật và chúng đệ tử rất tôn trọng và thương yêu nhau. Ngài luôn là tấm gương chói sáng để hàng đệ tử noi theo, làm chỗ nương tựa vững chắc cho chúng sinh quy ngưỡng, Ngài được tôn xưng là bậc Minh hạnh túc có nghĩa là minh trí và giới hạnh của Ngài hoàn toàn viên mãn.

Quan hệ giữa Đức Phật và chúng đệ tử (I)

Quan hệ giữa Đức Phật và chúng đệ tử (I)

Đức Phật 25/10/2019, 10:34

Tình cảm của đức Thế tôn và chúng đệ tử thật cao quý, vừa lặng lẽ vừa chân tình đầy đạo vị vừa tôn trọng lẫn nhau. Qua cử chỉ của các Ngài thật là sâu lắng và cảm động. Đối với Ca Diếp, Ngài vừa quan tâm vừa khích lệ, còn đối với A Na Luật, Ngài vừa thân tình vừa thực tế.

Vị đại sĩ vạn năng: Quan Thế Âm Bồ Tát

Vị đại sĩ vạn năng: Quan Thế Âm Bồ Tát

Nhân vật Phật giáo 24/10/2019, 14:23

Quán Thế Âm Bồ Tát, một vị đại sĩ vạn năng, thân thương của loài người ở Ta Bà mà bất cứ đệ tử nào của đức Phật cũng đều hướng tâm lính lễ, cầu nguyện Ngài, tại sao Bồ Tát Quan Âm đạt được quả đức như vậy?

Đức Phật chuyển Pháp luân: Ngày đặc biệt tích lũy vô lượng công đức

Đức Phật chuyển Pháp luân: Ngày đặc biệt tích lũy vô lượng công đức

Đức Phật 24/10/2019, 14:18

Nội dung bài kinh Chuyển Pháp luân chứa đựng những nguyên lý chính yếu và quan trọng nhất của Phật giáo. Trong bài Pháp đầu tiên này, Đức Phật truyền giảng con đường gọi là "Trung Đạo" mà Ngài đã chứng ngộ.

Nhân duyên đức Phật nói pháp Tứ Thánh đế

Nhân duyên đức Phật nói pháp Tứ Thánh đế

Đức Phật 21/10/2019, 09:14

Tứ Diệu đế là phiên âm tiếng Hán, Phạn ngữ là Catvary Aryasatyani. Arya là Diệu, Thánh, cao quý, mầu nhiệm; Satya là Đế, là thật, là chân lý. Tứ Diệu đế còn được gọi là Tứ Thánh đế, Tứ Chân đế, Bốn Chân lý mầu nhiệm…

Xem thêm